Hvala za domovinu Hrvatsku

Ako unatoč svim nedaćama u Boga vjerujemo i ljubimo. Bog će sve nedaće i neugodnosti okrenuti na dobro. Jer što kaže Sveto Pismo 'onima koji Boga ljube sve se okreće na dobro'.
Autor: p. Luka Rađa Photo: panoramio.com/blog.dnevnik.hr utorak, 05. kolovoza 2014. u 16:05

12.30 sati

Hvala, hvala, hvala dragom Isusu i Njegovoj majci, našoj Gospi za sve. Hvala za domovinu Hrvatsku, za njene branitelje i osloboditelje. Hvala za mlađariju koju sam doživio sebi darovanu koju sam beskrajno volio i za njih zaželio sve učiniti, sve pretrpjeti, sve za njih dati. Hvala što sam oživio kad sam za njih poginuo. Hvala Isusu i Gospi našoj jer sam za mlađariju još uvijek spreman učiniti sve i ono malo više. Hvala i za to što sam ležeći u 'krpama' napravio naš 'Glas iz krpa'.

15.14 sati

Zahvalan sam Gospodinu za poticaj da uradim razmatranje neko. Usrdno Ga molim da me nadahne o čemu. I gle čuda, već znam! O zahvalnosti. Drugo ime za vjernika kršćanina je zahvalnik. Shvati sve što nas okružuje, u što smo uronjeni je Božji dar. Ako si svjestan toga nužno ti se i srca uzdiže hvala Darovatelju, Bogu našemu.

Iz osobnog iskustva kažem ima razloga zahvaliti Gospodinu za sve neugodnosti, trpljenje koje nam je pripustio. Odnosno zato što nije ništa učinio da ih onemogući. Ako unatoč svim nedaćama u Boga vjerujemo i ljubimo. Bog će sve nedaće i neugodnosti okrenuti na dobro. Jer što kaže Sveto Pismo 'onima koji Boga ljube sve se okreće na dobro'.

Svjedočim da je to tako. U najtežim, najbezizlaznijim trenucima ove moje RBK (raspetosti na bolesničkom krevetu). Meni, hej meni(?), Se ukaže majka Božja i kaže mi 'puno lipi stvari' 'Za svaku dobru reč kaj reći si mi znala - od sveg ti srca HVALA!

Od srca vaš web župnik p. Luka od Raspete Ljubavi
 

Da biste komentirali, prijavite se.