Ne usta veći od Ivana Krstitelja, a ipak, i najmanji u Kraljevstvu nebeskom veći je!

Treba puno snage i dobre volje i odlučnosti uložiti da bismo bili u Kraljevstvu Božjem. Ali, samo oni koji htjednu i znadu prepoznati Isusa i uložiti snagu oni će biti baštinici…
Autor: vlč. Krunoslav Pačalat/Laudato/M.R. Photo: goodfon.su četvrtak, 10. prosinca 2015. u 09:41

PRVO ČITANJE: Iz 41, 13-20   Ja sam otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov.

Čitanje knjige proroka Izaije

Ja, Gospodin, Bog Tvoj, krijepim desnicu tvoju. Kažem ti: „Ne boj se, ja ti pomažem.“ Ne boj se, Jakove crviću, Izraele, ličinko, ja sam pomoć tvoja – riječ je Gospodnja – Svetac Izraelov tvoj je otkupitelj.

Gle, činim te mlatilom oštrim, novim, dvostrukih zubaca; mlatit ćeš i satirati brda, u prah ćeš pretvoriti bregove. Vijat ćeš ih, vjetar će ih odnijeti, vihor će ih raspršiti. A ti ćeš kliktati u Gospodinu, dičit ćeš se Svecem Izraelovim.

Ubogi i bijedni vodu traže, a nje nema, jezik im se osuši od žeđi. Ja, Gospodin, njih ću uslišiti, ja, Bog Izraelov, ostavit ih neću. U goleti bregova otvorit ću rijeke, i posred dolova izvore. Pustinju ću pretvoriti u močvaru, a u vrela sušnu zemlju. Posadit ću u pustinji cedar, bagrem, mirtu i maslinu. Stepu ću pošumiti čempresom, brijestom i šimširom zajedno. Nek svi vide i nek znaju, nek promisle i nek shvate: ruka Gospodnja to učini, Svetac Izraelov stvori sve.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: 145, 1.9-13b Pripjev: Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom.

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Evanđelje: Mt 11, 11-15 Ne usta veći od Ivana Krstitelja.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: „Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega! A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana. Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći. Tko ima uši, neka čuje.“ Riječ Gospodnja.
 
RAZMATRANJE

Dragi duhovni ljudi, od danas do 17. prosinca ćemo svaki dan čuti proroke Izaiju i Ivana Krstitelja. Ivan na jedan drugi način pobliže govori o dolasku Spasitelja, jer on je njegov preteča koji mu najizravnije priprema put. Bog je htio da baš on u "punini vremena" pripravi put njegovom sinu. Isus ga naziva Ilijom koji je imao doći. Naziva ga Ilijom radi njegove žestine govora te jednako revnosti i gorljivosti za Boga. Za njega u govoru nema mekih izraza. Sjekira je već na panju.

Takav je bio i Ilija kada je Bog po njegovom zagovoru upalio žrtvu, a Baalovi svećenici nisu mogli probuditi njihovoga boga, pa ih sve, njih 450, pobija i još nadodaje svojima da dobro paze da nijedan ne uteče, jer nisu prihvatili Jahvea za svoga Boga i to im je kazna. Zatim kaže za njega da je najveći čovjek kojega je žena ikada rodila. Međutim drugi dio ove misli - rečenice, mi, barem ja tako mislim, počesto olako prijeđemo kao da je i nismo čuli, a ona je važnija od svih koje smo čuli, a to je "da je i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od Ivana Krstitelja". To znači da je svaki onaj najzadnji i najmanji koji je prihvatio Ivanov navještaj i primio Kristovu Veselu Vijest veći od njega u kraljevstvu Božjem, a koliko je Ivan velik čuli smo u prvom dijelu rečenice. Zato i nije čudo što je teško ući u Kraljevstvo nebesko i što treba puno snage i dobre volje i odlučnosti uložiti da bismo bili u njemu. Ali, samo oni koji htjednu i znadnu prepoznati Isusa i uložiti snagu oni će biti baštinici.

Ivan viče i zove i tako pripravlja put. Ivan otvoreno proziva. On zna da je cijena glava kao i svim prorocima prije njega, ali ga ne mogu ušutkati. Ali Ivan je sve to činio u dubokoj poniznosti. Pokazao je učenicima Jaganjca i najavio da se on umanjuje, a Jaganjac raste.

Na ovom i ovakvom Ivanu bismo mi trebali, zapravo govoreći njegovim rječnikom, moramo otvoriti svoje uši, oči, srce i dušu životu i poruci Veseloj Vijesti koju nam Bog šalje. Bog je uz nas i drži nas za ruku kako kaže Izaija i onda se ne moramo bojati. Prihvatimo samo Božju ruku koja nam je uvijek nadohvat i bojmo se. No, Božja ruka nije zaštita da ništa ne radimo i činimo. Božja ruka je zaštita i pomoć upravo u radu, molitvi, navješćivanju, svakodnevnom životu. I danas nam je vježbati prihvaćati Božje vodstvo. Osluškivati Njegovu Riječ i po njoj živjeti. On krijepi našu desnicu i ne treba se bojati smalaksalosti i trenutnih ljudskih slabosti.

Važno je računati na Boga. Danas ću baš na to paziti. Kad mi bude teško ili neizdrživo neću odustati. Njegova providnost neprestano bdije nad nama, čak i onda kada mislimo da je sve izgubljeno i da više nade nema. Njegova desnica je uvijek blizu nas kao što je bila sa Izraelom u povijesti Staroga Zavjeta.

More je izbacilo brodolomca na pusti i nenaseljeni otok. Kada je nakon nekoga vremena uvidio da nema druge počeo je razmišljati o nekakvoj kolibici u kojoj bi mogao preživjeti dok drugačije ne bude, a usput i da bi spasio ono par stvarčica koje je uspio spasiti od broda. Molio je svakodnevno Boga da ga spasi od ovoga i neprestano živio za nekakav prolaz broda koji bi ga opazio. Gotovo da i nije spavao. Dok se jednom zgodom vraćao iz lova, ostao je kao ukočen gledajući svoju jadnu kolibu u plamenu. Sada je bilo u plamenu sve ono malo što je imao i uspio spasiti. Mislio je da mu se sada dogodilo još i gore od brodoloma. Hvala Bogu, ono što mu je izgledalo sada kao jedna velika tragedija, postala je jedna lijepa prilika, iako u običnim ljudskim očima je izgledala katastrofa.

U beskrajnoj Božjoj mudrosti ovaj plamen je bio božji odgovor na njegove pouzdane i iskrene svagdanje molitve. Taj isti dan je došao jedan brod. Kapetan ga je opazio, spremno uzviknuo: “Čim smo vidjeli tvoj dimni znak, odmah smo se tebi zaputili!” Prihvatimo danas nepogode, možda nam Gospod kroz njih želi puno toga reći ili dati. Vježbajmo se danas prihvaćati nepovoljne situacije života s povjerenjem i pouzdanjem da su one za neko dobro. Koje? Vidjet ćemo jednom kada za to dođe vrijeme. Amen.

MOLITVA

Gospodine, daj mir ovome svijetu! Ljudi sami nisu kadri  stvoriti mir, jer su u sebi previše rastrgnuti  između dobra i zla. U glavnom misle da zlom mogu zlo svladati. Ti nas učiš da samo dobrim možemo svladati zlo. Prosvijetli svijet da vidi,  da Ti dovodiš nas koji prolazimo kroz ovu suznu dolinu da dobrim pobijedimo zlo.  Jedino od Tebe dolazi pravi mir. Daj mi snagu da idem danas  Tvojim putem mira, da i za mene mogneš na kraju reći lijepe riječi kao i za Ivana Krstitelja! Amen.
 
 

Da biste komentirali, prijavite se.