Molimo Te da živimo tako da naše biti znači ljubiti

'Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, iz svega uma svojega, i iz sve snage svoje.'
Autor: p. Luka Rađa/Laudato/J.B. Photo: pixabay.com četvrtak, 08. ožujka 2018. u 22:40

Gospodine, a zbilja što je najvažnije?
Jedni da je škola,
drugi da budemo pristojni,
treći da svojim rukama zarađujemo kruh.

To isto pitanje pitao Te i onaj
pismoznanac iz današnjeg evanđelja:
'Koja je zapovijed prva od sviju?
Ti si mu rekao: 'Ljubi Gospodina Boga
svojega iz svega srca svojega,
iz sve duše svoje, iz svega uma svojega,
i iz sve snage svoje.'
A svoga bližnjega kao sebe samoga.

Gospodine praktički si nam rekao:
Ljubi Boga i bližnjega svoga.

Molimo Te da živimo tako
da naše biti znači ljubiti. Amen!

Od srca p. Luka
Po evanđelju dana: Mk 12, 28b-34
 

Da biste komentirali, prijavite se.