Molimo Te potakni nas da svoje križeve pridružimo Tvome spasiteljskom križu

Molimo Te potakni nas da svoje križeve pridružimo Tvome spasiteljskom križu te naša patnja postane supatnja s kojom postajemo suspasitelji svijeta.
Autor: p. Luka Rađa, SJ Photo: pixabay.com petak, 14. rujna 2018. u 00:06

Gospodine,
danas je blagdan:
'Uzvišenje svetoga križa'

Svatko od nas ima
neki svoj križ i najčešće
ga doživljavamo kao uteg,
a današnjem evanđelju slušamo:
'Bog je tako ljubio svíjet te je
dao svoga Sina Jedinorođenca
da ni jedan koji u njega vjeruje
ne propadne, nego da ima život vječni.'

Molimo Te potakni nas da
svoje križeve pridružimo
Tvome spasiteljskom križu
te naša patnja postane supatnja
s kojom postajemo suspasitelji svijeta.
Amen!

Od srca p. Luka
Po evanđelju dana: Iv 3, 13-17

 

Da biste komentirali, prijavite se.