Tvoje je sve, Gospodine Bože naš!

(usp. Mt 22,15-21)
Autor: p. Luka Rađa Photo: www.fanpop.com nedjelja, 19. listopada 2014. u 07:16

Gospodine, danas u evanđelju slušamo
kako si odgovorio na pitanje
koje je odavno kamen spoticanja
u odnosima Crkve i države.

Pitali su Te je li da caru trebaju plaćati porez,
s namjerom da im upadneš u stupicu,
pa da Ti učine nauk bezvrijednim -
ali su se gadno prevarili.
Fino si im rekao da dadnu caru što je carevo
Ali BOGU ŠTO JE BOŽJE.
A Tvoje je sve, Gospodine Bože naš.
Amen!

(Po evanđelju dana: Mt 22,15-21)
 

Da biste komentirali, prijavite se.