S Laudatom kroz korizmu

Dragi prijatelji, čitatelji i podupiratelji portala Laudato – Biti u vezi. Kao i kroz došašće, tako i kroz ovu korizmu želimo vam pomoći u vašem vjerničkom životu u ovom svetom vremenu. Ovaj puta predlažemo vam zajedničko čitanje odabranih dijelova Katekizma Katoličke crkve dok ćemo petkom objavljivati tekstove Križnoga puta različitih autora.
Autor: Administrator ponedjeljak, 18. ožujka 2013. u 00:00

Dragi prijatelji, čitatelji i podupiratelji portala Laudato – Biti u vezi. Kao i kroz došašće, tako i kroz ovu korizmu želimo vam pomoći u vašem vjerničkom životu u ovom svetom vremenu. Ovaj puta predlažemo vam zajedničko čitanje odabranih dijelova Katekizma Katoličke crkve dok ćemo petkom objavljivati tekstove Križnoga puta različitih autora. I ovaj puta pozivamo vas na suradnju. Ukoliko želite pošaljite nam jednu ili više postaja križnoga puta koji ste sami napisali. Tako ćemo nastojati stvoriti i objaviti i „Laudatov“ križni put.

Hvala vam.ODABRANI DIJELOVI KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE:

III. Duh i Riječ Božja u vremenu obećanja


702 Od početaka sve do "punine vremena" (Gal 4,4) združeno poslanje Očeve Riječi i Duha skriveno je, ali je djelatno. Duh Božji pripravlja Mesijino vrijeme, a jedan i drugi, premda nisu još potpuno objavljeni, već su obećani da budu očekivani i prihvaćeni u vrijeme svog objavljenja. Zato Crkva, kad čita Stari zavjet, istražuje što nam Duh, "koji je govorio po prorocima", želi reći o Kristu. Pod "prorocima" vjera Crkve razumijeva sve one koje je Duh Sveti nadahnuo pri sastavljanju svetih knjiga, kako Staroga tako i Novoga zavjeta. Židovska predaja razlikuje Zakon (prvih pet knjiga ili Pentateuh), proroke (naše knjige zvane povijesne i proročke) i spise (nadasve mudronosne, posebice psalme).

PRI STVARANJU

703 Božja Riječ i Božji Dah početak su bitka i života svega stvorenja: Svetom Duhu dolikuje da vlada, posvećuje i oživljuje stvorenje, jer je Bog, istobitan Ocu i Sinu (...). Svetom Duhu pripada vlast nad životom i čast: jer, budući da je Bog, on u Ocu po Sinu čuva sve stvorenje.

704 "Što se čovjeka tiče, svojim ga je rukama (tj. Sin i Duh Sveti) Bog oblikovao (...) on je u oblikovano tijelo ucrtao svoju sliku, tako da i ono što je vidljivo nosi Božju sliku".

OČEKIVANJE MESIJE I NJEGOVA DUHA

711 "Evo, činim nešto novo" (Iz 43,19). Ocrtavaju se dva proročka pravca: jedan ističe očekivanje Mesije, drugi najavljuje novoga Duha, i oba se stječu u malom Ostatku, u narodu siromaha, koji u nadi iščekuje "utjehu Izraelovu" i "otkupljenje Jeruzalema"(Lk 2,25.38). Vidjeli smo prije kako Isus ispunja proročanstva koja se na nj odnose. Ovdje se ograničujemo na ona u kojima se jasnije pojavljuje odnos Mesije i njegova Duha.

712 Crte lica očekivanog Mesije počinju se isticati u knjizi o Emanuelu, napose u (Iz 11,1-2):
Isklijat će mladica iz panja Jišajeva,
izdanak će izbit iz njegova korijena.
Na njemu će duh Gospodnji počivat,
duh umnosti i mudrosti
duh savjeta i jakosti,
duh znanja i straha Gospodnjeg.

713 Mesijine se crte nadasve razotkrivaju u pjesmama o Sluzi. Te pjesme najavljuju smisao Isusove muke i tako označuju način na koji će on izliti Duha Svetoga da bi oživio mnoštvo: ne izvana, nego preuzimajući naš "lik sluge". Uzimajući na se našu smrt, on nam može priopćiti svoj vlastiti Duh života.

714 Zato Krist svečano počinje proglas Radosne vijesti primjenjujući na se ovaj Izaijin iskaz (Lk 4,18-19):
Duh Gospodnji na meni je
jer me Gospodin pomaza!
On me posla blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
slijepima vid,
na slobodu pustiti potlačene,
proglasiti godinu milosti Gospodnje.

715 Proročki tekstovi koji se izravno odnose na slanje Duha Svetoga proročanstva su kojima Bog govori srcu svoga naroda jezikom obećanja, s naglaskom na ljubavi i vjernosti, kojih će ispunjenje sveti Petar proglasiti u jutro Pedesetnice (usp. Dj 2,17-21). Prema tim obećanjima Duh Gospodnji će, u "posljednja vremena", ljudima obnoviti srce urezujući u njih novi zakon; On će skupiti i pomiriti raspršene i podijeljene narode; On će preobraziti prvotno stvorenje, gdje će Bog stanovati s ljudima u miru.

IV. Duh Kristov u punini vremena

IVAN - PRETEČA, PROROK I KRSTITELJ

717 "Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan" (Iv 1,6). Ivan je, po samom Kristu kojega je Djevica Marija začela po Duhu Svetom, "ispunjen Duhom Svetim još u majčinoj utrobi". "Pohod" Marijin El