fra Tomislav Glavnik franjevac Zagreb
"O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja,
tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži." Ps 63
Pitaj svećenika
don Josip Lenkić prezbiter Zadar
"Slavit ću te, Gospodine za života,
u tvoje ću ime ruke dizati." Ps 63,5
Pitaj svećenika
vlč. Krunoslav Novak prezbiter Zagreb
"Kao djeca svjetlosti hodite." Ef 5,8
Pitaj svećenika
p. Antun Volenik isusovac Zagreb
"Uzmi, Gospodine,
i primi svu moju slobodu,
moju pamet, moj razum i svu moju volju,
sve što imam i što posjedujem.
Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine,
sve vraćam; sve je tvoje,
raspolaži sa svime po svojoj volji.
Daj mi samo svoju ljubav i milost,
i to mi je dosta." DV 234
Pitaj svećenika
Ukoliko niste sigurni kome želite postaviti pitanje postavite pitanje, a neki od svećenika će vam odgovoriti.
Arhiva
Odgovara:

p. Antun Volenik

subota, 30. svibnja 2015.

Alternativna medicina

Poštovani!

Nedavno sam naišla na internetu na tekst o alternativnoj medicini. Budući da su na internetu plasirane svakakve informacije, osnovane i neosnovane, molim vas da mi pojasnite zbog čega je sve od dolje navedenog nekršćanski i da li je baš sve od toga nekršćanski, npr. prirodno liječenje. 

Ovo je tekst sa interneta:

Ovdje su navedene neke metode alternativne medicine za koje se zna da imaju duhovne izvore ili se oslanjaju na načela new agea, okultizma ili prosto imaju nekršćansku prirodu:

Ayuvreda (Ajurveda)

Akupresura

Akupunktura

Aromaterapija

Alopatija

Aura-soma

Autogeni trening i autosugestija

Batesova metoda

Bioekološka medicina

Bio-odaziv

Vidovnjačko iscjeljenje

Vidovnjačka operacija

Vizualizacija

Zona terapija (podjela tijela na različite zone koje se stimuliraju dodirom i masažom)

Iridologija

Iscjeljenje piramidom

Iscjeljivanje vjerom

Yoga (Joga)

Kvantni dodir

Kineziologija

Kineska medicina

Ki Gong

Komplementarna medicina

Liječenje Bachovim cvijetom

Liječenje magnetima

Makrobiotski način života

Medicinska intuicija

Meditacija

Meditacija disanjem

Naturopatska medicina (naturopatija)

New Age medicina

Osteopatija

Polaritetna (polarizacijska) terapija

Prirodno zdravlje

Preporađanje ili svjesno povezano disanje

Radioestezija

Reiki

Refleksiologija

Rolfing masaža

Sofrologija

Spiritualističko iscjeljenje

Sugestivna imaginacija

Tantra

Terapeutski dodir

Terapija naklonošću (ili držanjem)

Terapija bojama ili kromoterapija

Terapija kristalima (kristaloterapija)

Terapija esencijom cvijetova

Terapija prošlim životima

Tragerov pristup

Tradicionalna kineska medicina

Tui Na

Unani

Feldenkraisova Metoda

Helatska (kemijska) terapija (helioterapija)

Herbalizam

Herbologija

Hipnoterapija (liječenje hipnozom)

Homeopatija

Jin Shin Jitsu (Jyutsu)

Sijatsu

I.I.

Foto: zanjbil.com

Poštovana,

Kao što i sami kažete, „dr. Google“ je za mnoge sveznajući i vrlo utjecajan – što on izbaci sigurno je istina – u najmanju ruku barem za nekoga. Bilo bi zanimljivo znati s koje ste stranice pokupili tekst koji navodite – u svakom slučaju više je nego iscrpan. Generalno on sabire mnoge alternativne načine liječenja koji se nam došli s Istoka (Kina, Indija, Japan) i opet generalno mnogi od njih teoretski su postavljeni na principu pomirbe unutrašnjih energija jinga i janga (dobre i loše; hladne i tople; muške i ženske energije) u ljudskom biću pa su dobra odskočna daska za new age duhovnost bez osobnog (Trojedinog) duhovnog principa u čovjeku. Zbog toga su u svojim teoretskim, a onda i u većini praktičnih primjena u biti suprotni kršćanskoj antropologiji i svaka je na svoj način razvodnjuju. O „terapijama“ tipa Vidovnjačko iscjeljenje i Vidovnjačka operacija da i ne govorimo – tu se radi o tipičnom praznovjerju. S druge strane kada se zna na koji način velike farmaceutske kompanije ispituju lijekove, kako biraju ljude i kliničku skupinu na kojoj je ti lijekovi (prvo na manjem, a onda na većem uzorku ispituju) iako sve pravno izgleda savršeno, teško da su i mnogi lijekovi, a osobito način na kojih te kompanije djeluju spojivi s kršćanstvom također. No te lijekove uzimamo u kilogramima – često kao nacija u tonama pa povratak na istinsko prirodno liječenje ima svog smisla. O psihosomatskim bolestima koje je moderna medicina tek relativno nedavno počela uzimati za ozbiljno ovdje neću šire, no tu je opet moderna medicina koja često liječi simptome, a ne vodi računa o njihovim psihičkim i duhovnim uzrocima također „tanka“. Dakle – kamilica – da, jing-jang medicina – ne.

Božji blagoslov i puno tjelesnog, duhovnog i duševnog zdravlja!

Da biste komentirali, prijavite se.