fra Tomislav Glavnik franjevac Zagreb
"O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja,
tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži." Ps 63
Pitaj svećenika
don Josip Lenkić prezbiter Zadar
"Slavit ću te, Gospodine za života,
u tvoje ću ime ruke dizati." Ps 63,5
Pitaj svećenika
vlč. Krunoslav Novak prezbiter Zagreb
"Kao djeca svjetlosti hodite." Ef 5,8
Pitaj svećenika
p. Antun Volenik isusovac Zagreb
"Uzmi, Gospodine,
i primi svu moju slobodu,
moju pamet, moj razum i svu moju volju,
sve što imam i što posjedujem.
Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine,
sve vraćam; sve je tvoje,
raspolaži sa svime po svojoj volji.
Daj mi samo svoju ljubav i milost,
i to mi je dosta." DV 234
Pitaj svećenika
Ukoliko niste sigurni kome želite postaviti pitanje postavite pitanje, a neki od svećenika će vam odgovoriti.
Arhiva
Odgovara:

don Josip Lenkić

srijeda, 30. rujna 2015.

Isus i znak Jonin

Poštovani,

Kršćanin sam i zainteresiran sam za različita tumačenja Svetog Pisma. Tako sam na internetu naišao na tumačenje islamskog teologa dr. Zakira Naika, koji vrlo zanimljivo govori o odnosu proroka Jone i Isusa Krista, a osvrćući se na Isusove riječi: „Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.“ (Mt 12, 39.40)

Dakle, ako se treba povući potpuna paralela između Jone i Isusa (kao što je Jona - tako će i Isus; na isti način), onda bi, budući da je Jona u utrobi ribe bio tri dana živ, Isus trebao biti u srcu zemlje biti također živ. Znam da je Isus na više mjesta u Evanđelju prije smrti eksplicitno rekao da će biti mrtav, još uvijek me zanima ovaj slučaj Jonina znaka. Molim pojašnjenje i tumačenje.

P.S. Evo link internetskog predavanja dr. Zakira Naika (traje samo 7 min, pogledajte) - https://m.youtube.com/watch?v=WojAlE6PuZw

D.J.

 

Foto: photos1.blogger.com

Poštovani!

Vaše pismo i tumačenje biblijskog teksta koje ste naveli, iznova me podsjeća na važnost hermeneutike u tumačenju biblijskih tekstova. U teološkom leksikonu nalazimo da je hermeneutika umijeće ili znanost o tumačenju. Biblijska hermeneutika je znanost koja razmatra smisao pojedinih odlomaka ili cijelih knjiga koristeći pomoć filologije, povijesne i tekstualne kritike te vodeći računa o osobitom značenju same Biblije. U novije vrijeme hermeneutika je jasno pokazala da tumač Biblije nije samo tehničar koji se suočava s nekim tekstom, shvaća ga i objašnjava, nego da on sam ulazi u priopćavanje objavljene zbiljnosti koju može dokučiti samo onaj koji se osjeća zahvaćenim na egzistencijalnohj razini. Iz ovoga zaključujemo kako tumačenje biblijskih tekstova nije nimalo jednostavan zadatak i ne može ga činiti bilo tko ili bilo kako.

Nažalost, zbog nemogućnosti prostora i vremena, što iziskuje Vaše pitanje, nije moguće ovdje u kratkim crtama tumačenje i objašnjenje poveznice između Jone i Isusa. No sigurno je, da tumačenje iz predavanja koje ste spomenuli nije ispravno i na tragu onoga što nam ti biblijski tekstovi govore.

Uz pozdrav i svako dobro od Gospodina!

 

Da biste komentirali, prijavite se.