fra Tomislav Glavnik franjevac Zagreb
"O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja,
tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži." Ps 63
Pitaj svećenika
don Josip Lenkić prezbiter Zadar
"Slavit ću te, Gospodine za života,
u tvoje ću ime ruke dizati." Ps 63,5
Pitaj svećenika
vlč. Krunoslav Novak prezbiter Zagreb
"Kao djeca svjetlosti hodite." Ef 5,8
Pitaj svećenika
p. Antun Volenik isusovac Zagreb
"Uzmi, Gospodine,
i primi svu moju slobodu,
moju pamet, moj razum i svu moju volju,
sve što imam i što posjedujem.
Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine,
sve vraćam; sve je tvoje,
raspolaži sa svime po svojoj volji.
Daj mi samo svoju ljubav i milost,
i to mi je dosta." DV 234
Pitaj svećenika
Ukoliko niste sigurni kome želite postaviti pitanje postavite pitanje, a neki od svećenika će vam odgovoriti.
Arhiva
Odgovara:

vlč. Krunoslav Novak

ponedjeljak, 20. siječnja 2014.

Povjerenje

Poštovani,

dio koji u Bibliji ne razumijem je onaj kada ljudi traže od Isusa da im nešto učini (bilo da ih ozdravi ili sl.), a Isus na to traži vjeru od njih kako bi to učinio. Zar vjera ne bi trebala biti posljedica onoga što je Bog učinio u našem životu, a ne uvjet? Kako vjerovati nekome, a da prvo nisi iskusio njegovo djelovanje na vlastitoj koži? Hvala na odgovoru!

Poštovana Ana, hvala na Vašem pitanju, koje dotiče temeljne razloge povjerenja u Gospodina. Ovdje bih naglasio samo dva vida vjere koje je potrebno uzeti u obzir da bismo mogli razumjeti zašto Isus već unaprijed traži vjeru da bi zahvatio u čovjekov život. Radi se na prvome mjestu o vjeri kao povjerenju u Boga i u njegovo djelovanje, a zatim o vjeri kao životnom stavu opredjeljenja za Boga, a taj se stav očituje u našem načinu života.

Za svaki odnos potrebno je povjerenje. Da bismo mogli uspostaviti prijateljstvo s nekime, potrebno je ono temeljno povjerenje koje je početak gradnje odnosa, a ne njegov vrhunac. Kada se nađemo u nepoznatom gradu i pitamo slučajnog prolaznika da nas uputi prema cilju koji tražimo, imamo ono osnovno povjerenje da će nam pokazati pravi put. Prije djelovanja u životu čovjeka, Isus od njega očekuje povjerenje koje je preduvjet da bi On zahvatio u njegov život. Na taj način ta ispovijest vjere-povjerenja u Boga postaje svjedočanstvo ne samo onome tko prima milost, nego i osobama koje sudjeluju u tom događaju. S druge strane, Isus ne čini čudesa zato da bi pokazao svoju svemoć, nego u svojem djelovanju želi našu suradnju. U tom smislu svaki Božji zahvat u našem životu nije tek neka Njegova izolirana manifestacija moći, nego On svojim djelovanjem u nama stvara novoga čovjeka i potiče na obraćenje. Božje djelovanje u našem životu temelji se na našem slobodnom prihvaćanju i otvorenosti za Njega, te u nama stvara potrebu da se što više suobličimo pozivu Evanđelja na ljubav za Boga i bližnjega i tada vjera postaje proces trajnog opredjeljenja.

"Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom." (Otk 3,20)

Da biste komentirali, prijavite se.