fra Tomislav Glavnik franjevac Zagreb
"O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja,
tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži." Ps 63
Pitaj svećenika
don Josip Lenkić prezbiter Zadar
"Slavit ću te, Gospodine za života,
u tvoje ću ime ruke dizati." Ps 63,5
Pitaj svećenika
vlč. Krunoslav Novak prezbiter Zagreb
"Kao djeca svjetlosti hodite." Ef 5,8
Pitaj svećenika
p. Antun Volenik isusovac Zagreb
"Uzmi, Gospodine,
i primi svu moju slobodu,
moju pamet, moj razum i svu moju volju,
sve što imam i što posjedujem.
Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine,
sve vraćam; sve je tvoje,
raspolaži sa svime po svojoj volji.
Daj mi samo svoju ljubav i milost,
i to mi je dosta." DV 234
Pitaj svećenika
Ukoliko niste sigurni kome želite postaviti pitanje postavite pitanje, a neki od svećenika će vam odgovoriti.
Arhiva
Odgovara:

vlč. Krunoslav Novak

ponedjeljak, 13. travnja 2015.

Svećenik

Poštovani, može li netko, tko je završio filozofsko-teološki studij od 5 godina, postati svećenik, a da nije bio na bogosloviji, tj. da se na bogosloviju upiše na zadnjoj godini studija? V. K.

Foto: Elvir Tabaković

Poštovani/poštovana,

Redovito mjesto duhovnog odgoja i obrazovanja mladića koji kane postati svećenici jest veliko sjemenište, kako to određuje opće kanonsko pravo. Prema Zakoniku kanonskoga prava, u velikom sjemeništu kandidati trebaju u načelu boraviti za sve vrijeme odgajanja i obrazovanja ili, ako to prema sudu dijecezanskog biskupa traže okolnosti, barem tijekom četiriju godina (kan. 235, § 1). „One koji zakonito borave izvan sjemeništa dijecezanski biskup treba povjeriti kojem pobožnom i prikladnom svećeniku, koji se treba pobrinuti da se pojmljivo odgajaju u duhovnom životu i stezi.“ (kan. 235, § 2).

2012. godine hrvatski biskupi izdali su dokument: Formacija svećeničkih kandidata, Načela i smjernice. U tom dokumentu u broju 93. u kojem piše o zvanjima u odrasloj dobi stoji da nakon što je provjerena autentičnost nakane onoga koji se prijavio „trebat će izraditi posebni program praćenja formacije, kako bi im se uz prikladne prilagodbe osigurala  potrebna duhovna i intelektualna formacija. Kontakt s drugim kandidatima za svećeništvo u sjemenišnoj zajednici moći će osigurati puno ucjepljenje tih zvanjâ u jedinstveni prezbiterij te u njihovo nutarnje i srdačno zajedništvo s njime.“ Opširnije o tome možete pronaći o spomenutom dokumentu.

Da biste komentirali, prijavite se.