Ambalaža

'Vatra istine života što u ovoj ambalaži tinja neka Ti bude svetinja.'
Autor: Ivan Bradvica/Laudato/M.S. Photo: pixabay.com utorak, 05. lipnja 2018. u 10:17
Ambalaža kao forma sadržaja
ambalaža kao odijelo tijela
ambalaža kao tijelo duše
duša kao ambalaža duha
rušilački duh kao ambalaža
stvarateljskog duha
stvarateljski duh
kao ambalaža ljubavi vječnosti
ambalaže su prepreke
na putu kreposti.
Ambalaža međuljudske realnosti
se vremenom mijenja
aktiviranjem pojedinačnih htijenja
kreiranjem sebe do puta vječnosti
čineći djela kreposti.
Koju ambalažu ćeš rabiti
njen zarobljenik postati
ovisi kad ćeš posustati.
Ambalaža ambalaže trenutak važe
u ambalažu se sve slaže
ambalaža znakovlja sve ne kaže
sljedbenike ambalaže
 kreatori traže
ambalaža se obnavlja
ambalažu život ostavlja.
Vatra istine života
što u ovoj ambalaži tinja
neka Ti bude svetinja.
Ove riječi kao ambalaža misli
otvorena je sada Tvojoj primisli.

Da biste komentirali, prijavite se.