Smisao života

'Dok te stariji u mladosti budno prati, svojim savladavanjem učenja, uzvrati.'
Autor: Ivan Bradvica/Laudato/M.S. Photo: pixabay.com ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 09:41
 Opći smisao života je život
Sa što više zdravlja,
Koji se radom uz ljubav prema bližnjima
Uz napore obnavlja,
A kad život novi dođe,
Poruke mu iskustva ostavlja.
Sve što čovjek na dobrobit zdravlja čini,
Ako na teret zdravlja drugih nije,
Nema razloga da se zadovoljstvo života krije.
Posebni smisao života,
Svaki čovjek za druge ima,
Preko suživota i komunikacije
Ostavljajući trag u bližnjima.
Svoj smisao za sebe čovjek iz
Slobode svog duševnog neba,
Spušta u realnost,
Ako odluči da mu ta realnost treba.
Oko sebe istražuješ postojeći sklad
Dok te stariji u mladosti budno prati,
Svojim savladavanjem učenja, uzvrati.
Više toga ima što bi htio imati i znati
To drugi su od sebe dali to nesebično shvati.
U ostvarenju tvojih potreba, želja i snova
Pružit će ti se prilika svaki dan iznova.
Ako inicijativu temeljiš na
Svakodnevnom radu
Ostvariti ćeš ju pa bio ti na selu ili gradu.
Sve što je prošlo dijelom u zaborav ide,
Samo obnavljana sjećanja zaborava se ne stide.
Ne zlorabi ljudske životne slabosti,
Jer pamti Bog u čovjeku do njegove vječnosti.
Ono što imaš u sebi nije ti se bez razloga dalo,
Životom predaka je provjereno i kao
Takvo opstalo.
Privremenu zasićenost
Zbivanjima svijeta realnosti
Otvara vrata svijeta
Bogate imaginarnosti.
Život svoj zreliji obogati
Dijeljenjem stečenog
Kako bi osjetio Istinu
Davno rečenog.

Da biste komentirali, prijavite se.