Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo - dan kada je počela najljepša ljubavna priča

To je čas Kristova začeća i utjelovljenja pod Marijinim srcem.
Autor: Laudato Photo: Anto Mamuša srijeda, 25. ožujka 2020. u 10:50

Blagovijest ili Naviještenje Gospodinovo katolička je svetkovina u spomen na događaj kad je arkanđeo Gabrijel navijestio blaženoj Djevici Mariji da će začeti sina po Duhu Svetom i nadjenuti mu ime Isus.

Marija je tog dana začela pa se ova svetkovina odnosi na oboje, a otuda i dva naziva: Navještenje Gospodinovo - gdje mislimo na Krista te Blagovijest- gdje mislimo na Mariju.

Prema Svetom pismu, arkanđeo Gabrijel je navijestio Mariji da će začeti Sina Božjega po Duhu Svetome. Dogodilo se to u Nazaretu.

Arkanđeo joj se na početku obratio riječima: ''Zdravo Marijo milosti puna, Gospodin s Tobom'', što je početak molitve: ''Zdravo Marijo''.

Marija je prihvatila Božji naum riječima: ''Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj.''

Arkanđeo je tada otišao. Riječi Anđela u događaju Navještenja prisjećamo se dok molimo molitvu ''Anđeo Gospodnji''.

Bazilika Navještenja Gospodinova nalazi se u Nazaretu.

Prema predaji, Marijina kuća, u kojoj se dogodilo navještenje, nalazila se u Nazaretu do kraja 13. stoljeća.

Tada joj je prijetilo rušenje, pa su je anđeli prenijeli na Trsat u Hrvatsku gdje je bila od 1291. do 1294. godine.

Tada su je anđeli prenijeli u Loretto u Italiju, gdje se i danas nalazi. Kristovo utjelovljenje događaj je spasenja. Božji Sin se utjelovio i postao čovjekom da se svijet po njemu spasi.

 

Da biste komentirali, prijavite se.