„Neka prođe tvoj dah, Duše Sveti!“

Duhovi ili nedjelja Pedesetnice: njome slavimo liturgijski spomen na dar Duha Svetoga, treće božanske osobe, kojeg evanđelist Ivan naziva i Branitelj, a kojega nam je Isus poslao da nas brani od Zloga i osposobi za nastavak Isusovog poslanja u svijetu.
Autor: Jean Galot/Laudato/M.R. Photo: blog.febc.org subota, 23. svibnja 2015. u 19:43

Neka prođe tvoj dah kao proljetni lahor
po kojem cvjeta život i cvate ljubav,
ili kao uragan koji razvija neslućenu snagu
i podiže pozaspale energije.
 
Neka prođe tvoj dah u našem pogledu,
da ga odnese prema udaljenijim i širim obzorjima,
a u našem srcu neka raspali žar koji čezne za ižarivanjem.
 
Neka prođe tvoj dah preko naših ožalošćenih lica,
da se na njima pojavi smiješak,
i preko naših umornih ruku,
da ih oživi i opet ih radosno vrati na posao.
 
Neka prođe tvoj dah već od zore,
da uznese čitav naš dan u velikodušni zalet.
 
Neka prođe u predvečerje,
da nas očuva u svjetlosti i revnosti.
 
Neka prođe tvoj dah kroz naš duh,
da po njemu obiluju plodne misli koje razvedruju.
 
Neka prođe i ostane u čitavom našem životu,
da ga raširi i dade mu tvoje božanske razmjere.
 
 

Da biste komentirali, prijavite se.