Sveti Josip Radnik

Danas Crkva slavi sv. Josipa radnika, na blagdan rada, te smo stoga pozvani razmišljati o vrijednosti rada i moliti se da se unaprijedi svaka ljudska djelatnost i da bude na slavu Božju, na sreću i napredak pojedinaca i čitavog društva.
Autor: Laudato/M.R. Photo: nasice.org petak, 01. svibnja 2015. u 08:55

Čovjek je stvoren na sliku Božju. Bog želi da čovjek bude njegova slika, a onda mu Bog povjerava sav stvoreni svijet i daje mu zadaću da svojim radom uzdržava svijet. To znači da se čovjek i na području rada treba ugledati u Boga. Čovjek je dakle pomoćnik u Božjem stvaranju, on sustvara svijet svojim radom. Na kraju stvaranja Bog je sedmi dan počinuo.

Tako je Bog zamislio čovjeka. Stoga nije moguće da čovjek neprestano radi, i dan i noć, svaki dan, nego je potreban ritam rada i odmora, upravo kako bi čovjek radnik bio uspješniji i kako bi njegov rad donio bolje plodove.

Na području rada sv. Josip je 1955. proglašen zaštitnikom upravo zato jer je svojim radom uzdržavao Svetu Obitelj, Isusa i Mariju, bio je drvodjelja.

„Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta“ (Mt 4,4). Isus nije mislio da nije kruh važan, učio nas je moliti: „kruh naš svagdanji daj nam danas“. No, prvenstvo treba biti slušanje Božje riječi. Tad će i kruha biti, i bit će slađi, bit će ga za sve i blagovat će se radosnije. Slušati i vršiti Božju riječ znači dopustiti da nas Bog nadahnjuje u našim nastojanjima, našem životu i radu.

Što god činili, bio to fizički ili intelektualni rad, u tvornici ili na polju, u školi ili u bolnici, sve su to ljudske djelatnosti koje trebaju pomoći čovjeku ostvariti se kao čovjek.

Mi kršćani pozvani smo ljudsku djelatnost prožeti evanđeljem, poput sv. Josipa radnika uzdići vrijednost rada i utemeljiti ga na duhovnim vrijednostima, ne zanemariti prvenstvo molitve i rad, a rad tako organizirati da bude human, da bude izvor radosti. Rad i radost idu zajedno.

Molimo zagovor sv. Josipa radnika za sve radnike, za sve ljude, da ih u njihovim nastojanjima i radu čuva Bog i zagovara sv. Josip. Amen.
 

Da biste komentirali, prijavite se.