Croatian English German Italian

Zbor Barka

Zbor mladih Barka, jedan je od tri zbora župe sv. Barbare iz Velike Mlake, smještene na pola puta između Zagreba i Velike Gorice. Osnovan je prije dvadesetak godina inicijativom tadašnjeg kapelana vlč. Ljube Vukovića i od samih početaka njeguju višeglasno pjevanje duhovnih šansona.
Autor: Laudato Photo: Facebook petak, 30. svibnja 2014. u 16:11
Foto

Osim nastupa u župi, članovi zbora Barka ponosni su i na brojna gostovanja. Više puta Barka je pjevala u prigodi sakramenata ženidbe, kako u župi, tako i izvan nje. Ime zbora puno je simbolike, a najupečatljivije je to da zbor pokušava svakome tko ih sluša svojim duhom pomoći kako bi što lakše plovili kroz bure i oluje ovoga svijeta i ovoga vremena, ali također da u Barki, nađu ohrabrenje za teške, isto tako, neizbježne trenutke.

Ove godine Zbor Barka nastupio je i na "Uskrs festu 2014." s pjesmom "Stvoritelju neba".  

 
Izdvojeno
Izvođači