Croatian English German Italian

Glazbena priprava za Božić: "O Rex Gentium"

Svetkovina Božića sve je bliže, a pripreme za proslavu su sve intenzivnije. Kao odlična priprava za Božić i božićno vrijeme mogu poslužiti O-antifone ili Velike antifone, kratki zazivi kojima bogoslužje Crkve u večernjoj molitvi časoslova uokviruje Marijin hvalospjev "Veliča".
Autor: AD/Laudato Photo: ordinariateexpats.wordpress.com nedjelja, 24. prosinca 2017. u 09:10
Foto

"O Kralju sviju naroda"

Hrvatski tekst pete Velike antifone glasi:

"O Kralju sviju naroda, kog srdačni im žudi plam, od ugla silni kamene, što rajski dom i zemski hram u jedno spajaš: dođi već i čovjeka, svoj zemljan stvor, iz crnog jada spasi sam!"

Izravna poveznica s petom antifonom pronalazi se u drugom i devetom poglavlju Knjige proroka Izaije:

"Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mirosnosni." (Iz 9, 5)

"On će biti sudac narodima, mnogim će sudit' plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat' mača protiv naroda nit' će se više učit' ratovanju." (Iz 2, 4)

Od svih Velikih antifona, peta ima najviše biblijskih poveznica, kako starozavjetnih tako i novozavjetnih. Ti tekstovi približavaju narav Isusovog kraljevanja koje se ostvaruje u muci, smrti na križu i uskrsnuću za spas svakog naroda i svakog čovjeka. Već se, dakle u predbožićnoj radosnoj atmosferi nagoviješta Isusova muka i smrt te se tako između ostaloga pokazuje da Gospodin već od samoga početka – rođenja u preteškim uvjetima betlehemske štalice sudjeluje u patnji ljudskoga roda, preuzima ju na sebe i na kraju krajeva joj daje smisao te njegovo kraljevtsvo nema kraja. Antifona također daje naslutiti veličinu, dostojanstvo i veličanstvo Kralja, svemogućega Stvoritelja svijeta koji je došao na svijet kao malo dijete. Daljnje poveznice kojima se peta O – antifona produbljuje i na temelju koje se može razmatrati otajstvo svetkovine Božića su sljedeće:

"Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju." (Ps 47, 8)

"Tko da se tebe ne boji, kralju naroda? Zaista, tebi to pripada, jer među svim mudracima naroda i u svim njihovim kraljevstvima tebi nema ravna!" (Jr 10, 8)

"Potrest ću sve narode da dođe blago svih naroda, i slavom ću napuniti ovaj Dom, kaže Gospodin nad Vojskama. 'Moje je zlato, moje je srebro' - riječ je Gospodina nad Vojskama." (Hag 2, 8)

"Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu." (Ef 2, 14)

"Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus." (Ef 2, 19 – 20)

Latinski tekst antifone glasi:

"O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti."

 
Antifonu u izvedbi oxfordskih dominakanca poslušajte u nastavku.
 Izdvojeno
Izvođači