Croatian English German Italian

O Kralju sviju naroda

Hrvatski tekst pete Velike antifone glasi: O Kralju sviju naroda, kog srdačni im žudi plam, od ugla silni kamene, što rajski dom i zemski hram u jedno spajaš: dođi već i čovjeka, svoj zemljan stvor, iz crnog jada spasi sam!
Autor: Laudato/A.D. utorak, 22. prosinca 2015. u 15:54
Foto

Izravna poveznica s petom antifonom nalazi se u drugom i devetom poglavlju Knjige proroka Izaije:
 
Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni." (Iz 9, 5)
 
On će biti sudac narodima, mnogim će sudit' plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat' mača protiv naroda nit' će se više učit' ratovanju." (Iz 2, 4)
 
Od svih Velikih antifona, peta ima najviše biblijskih poveznica, kako starozavjetnih tako i novozavjetnih. Ti tekstovi približavaju narav Isusovog kraljevanja koje se ostvaruje u muci, smrti na križu i uskrsnuću za spas svakog naroda i svakog čovjeka. Već se, dakle u predbožićnoj radosnoj atmosferi nagoviješta Isusova muka i smrt te se tako između ostaloga pokazuje da Gospodin već od samoga početka – rođenja u preteškim uvjetima betlehemske štalice sudjeluje u patnji ljudskoga roda, preuzima ju na sebe i na kraju krajeva joj daje smisao. Antifona također daje naslutiti veličinu, dostojanstvo i veličanstvo Kralja, svemogućega Stvoritelja svijeta koji je došao na svijet kao malo dijete. Daljnje poveznice kojima se peta O – antifona produbljuje i na temelju koje se može razmatrati otajstvo svetkovine Božića su sljedeće:
 
Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju. (Ps 47, 8)
Tko da se tebe ne boji, kralju naroda? Zaista, tebi to pripada, jer među svim mudracima naroda i u svim njihovim kraljevstvima tebi nema ravna! (Jr 10, 8)
Potrest ću sve narode da dođe blago svih naroda, i slavom ću napuniti ovaj Dom' kaže Gospodin nad Vojskama. 'Moje je zlato, moje je srebro' - riječ je Gospodina nad Vojskama. (Hag 2, 8)
Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. (Ef 2, 14)
Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. (Ef 2, 19 – 20)
 
 
Latinski tekst antifone glasi:
 
O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.
 
Antifonu u izvedbi oxfordskih dominakanca poslušajte u nastavku.

Izdvojeno
Izvođači