Croatian English German Italian

Sveti Filip Neri: svetac radosti i ljubitelj glazbe

Crkva danas slavi spomendan svetoga Filipa Nerija, „Apostola Rima“ i „Zaštitnika radosti“, koji je poznat kao svetac pun radosti, veselja i Duha Svetoga. Njegov lik i djelo povezano je i s glazbom, često ga se spominje kao dobroga prijatelja slavnoga glazbenika Palestrine, a izvršio je i važan utjecaj na formiranje glazbenoga djela oratorija.
Autor: Ana Dagelić/Laudato Photo: wikimedia.org subota, 26. svibnja 2018. u 09:27
Foto

Zanimljivosti iz života

Filip Neri, svetac, prezbiter rođen je 1515. godine, a svoj prvi odgoj Filip je primio kod dominikanaca u samostanu Sv. Marka. Smatrao je da prava obnova Crkve može doći jedino od obnovljenoga klera i laikata. Zato je kao svećenik svu svoju aktivnost upotrijebio za duhovni odgoj mladeži, puka i klera. Filip je u Vječnom gradu pohađao učilište Sapienza da bi tako nadopunio svoju izobrazbu. Preostalo slobodno vrijeme upotrebljavao je za hodočašćenje u razna rimska svetišta, posebno u katakombe, a nastojao je dobrotom i vedrinom djelovati na svakoga s kime bi se susreo. U Rimu se namjerio i na sv. Ignacija Lojolu i s njime se sprijateljio.

Filip Neri je zaređen za svećenika god. 1551. Bilo mu je tada već 36 godina. Tada se povukao u kuću bratovštine San Girolamo della Carità. I tu je nakon mnogih pokušaja započeo svoje vlastito djelo, takozvani oratorij. Oko njega kao oko duhovnog vođe sve se više počela okupljati jedna zajednica. Doskora je za sve veći priliv posjetiteljia njegova ćelija postala premalena. Zato je uz crkvu sagrađena prostorija nazvana oratorium, a od g. 1554. i zajednica koja se tu okupljala nazivala se isto tako.

Pastoralna djelatnost sv. Filipa Nerija nije se sva iscrpla u krugovima oratorija, ona je išla i dalje te dopirala i do crkvenih dostojanstvenika i na njih izvršavala blagotvoran utjecaj. Filip je bio savjetnik pape, od Pija IV. do Grgura XIV. i Klementa VIII. Bio je prijatelj i duhovni savjetnik: kardinala sv. Karla i Federica Borromea, slavnoga glazbenika Palestrine i drugih manje poznatih umjetnika. Svetac je još ujutro 25. svibnja 1595. godine slavio svetu misu „kličući i pjevajući od radosti“. Nitko osim njega nije slutio da će brzo umrijeti. A umro je već sljedeće noći u 3 sata. Samo dva mjeseca nakon njegove smrti započeo je proces za njegovo uzdignuće na oltar. Proces je završio dekretom kanonizacije od 14. svibnja 1622. godine.


Oratorij

Oratorij je vokalno - instrumentalno djelo, većeg opsega, obično skladano za vokalne soliste, zbor i orkestar. Kao glazbeno djelo pojavljuje se na početku 17. stoljeća u Rimu. Svoj početak ima u duhovnim vježbama Filipa Nerija, koji je okupljao vjernike u prostoriji za molitvu (oratorijumu) rimskih crkava S. Girolamo della Carita i S. Maria in Vallicella. Potaknut obnovom Crkve koju je provodio Tridentinski sabor, Filip Neri održava duhovne vježbe za puk u kojima su se čitali odlomci iz Svetoga pisma, propovijedalo i pjevale jednostavne duhovne pjesme tipa laude, odnosno narodne duhovne pjesme. Ovaj oblik duhovnih vježbi što ih je osmislio Filip Neri, postepeno se proširuje i u drugim talijanskim gradovima, pa se 1575. godine osniva „Kongregacija oratorija“ - Filipovi suradnici okupljeni u redovničku zajednicu, popularno još nazvani oratorijani ili filippini. Filip je, u svrhu što bolje raznovrsnosti pjesama koje su se pjevale na tim duhovnim vježbama, okupio i poznate glazbenike svoga vremena da skladaju za njega; a to su : Ludovico da Vittoria, Giovanni Animuccia i veliki Giovanni Pierluigi da Palestrina. 

Svojom aktivnošću na području glazbe, sveti Filip Neri je pokazao važnost neprestane komunikacije umjetnika i umjetnosti s liturgijskim životom, kao i važnost glazbe u izražavanju vjere. 

(Informacije o razvitku oratorija iz duhovnih vježbi sv. Filipa Nerija preuzete iz članka „Oratorij“, Vlado Vrebac, www.vrhbosanska-nadbiskupija.org)
 

Izdvojeno
Izvođači