Za laudato.hr piše:

Boris Beck

utorak, 23. travnja 2013. Arhiva kolumne

Uskrsli Isus i Petar: zašto su apostoli ulovili baš 153 ribe?

Traženje skrivenih poruka u Bibliji dosta je jalov posao jer Bog u njoj sasvim jasno poručuje svim ljudima da ih voli i da se ne boje prihvatiti njegovu ljubav.

U crkvama je upravo pročitan jedan od najpoznatijih razgovora Isusa i Petra. Nakon uskrsnuća Isus je Petra triput pitao da li ga voli, a ovoga je to posjetilo na njegovu trostruku izdaju pa se rasplakao. U sjeni tog razgovora apostoli su bacili mreže onamo kamo ih je Isus uputio i ulovili mnoštvo riba. Začudo, evanđelist Ivan daje točan broj riba: 153.

Brojevi u Bibliji velika su i zasebna tema: nekada su očito nevjerodostojni, kao kada se spominju deseci i stotine tisuća izraelskih vojnika pri osvajanju Kaanana, o čemu postoji uvjerljiva teorija koja objašnjava na koji je način došlo do greške u prijepisu (budući da su se brojevi izražavali slovima, a riječ „tisuća“ piše se isto kao i „vojnik“, „deset vojnika“ lako mogu postati „deset tisuća“); drugi put su iskrivljeni na takav način da se nazire teološka poruka, kao kada se broj pi ne prikazuje kao 3,14, nego kao 3, da bi se i na taj način odala počast Bogu; nekada im nijedno tumačenje ne može stati na kraj, kao kod slavnog broja Zvijeri iz Otkrivenja – iako, koliko se meni čini, dobar putokaz bi bila činjenica da se broj 666 rimskim znamenkama piše DCLXVI, tj. to je zbroj svih rimskih znamenki osim M (1000): 500 (D) + 100 (C) + 50 (L) + 10 (X) + 5 (V) + 1 (I) = 666.

Ali odakle 153 ribe u mreži Isusovih učenika?

Već je ovdje rečeno da su u antici brojevi izražavani slovima što je jako kompliciralo računanje i onemogućavalo razvoj aritmetike. Osim toga je poticalo na grafičko prikazivanje brojeva, što je onda potaklo mistični odnos prema njima. Primjerice, ako se brojevi prikazuju kamenčićima, primijetilo se da se neki mogu složiti u trokut (3, 6, 10, 15, 21...), a neki u kvadrat (4, 9, 16, 25, 36...) – pa su se stoga i nazivali trokutnima ili kvadratnim brojevima te im se pridavalo posebno značenje. Broj 153 jedan je od takvih trokutnih brojeva – ako uzmete 153 kamenčića, možete od njih složiti istostraničan trokut, a ta je činjenica privukla pažnju i Sv. Augustina. Nadalje, broj 153 je 17. po redu trokutni broj pa bi, prema takvom tumačenju, broj riba zapravo skrivao brojeve 10 i 7 (10+7=17), broj Božjih zapovijedi i darova Duha Svetoga. Nota bene: i 666 je trokutni broj, 36. po redu.

I sad, tko bi se tu snašao? Po sudu autora ovog članka traženje skrivenih poruka u Bibliji dosta je jalov posao jer Bog u njoj sasvim jasno poručuje svim ljudima da ih voli i da se ne boje prihvatiti njegovu ljubav – u kojem slučaju će i njihove mreže biti pune riba. Na koncu konca, možda su se zbilja sasvim slučajno u mreži zatekle 153 ribe.

Ali zašto je to bilo Ivanu važno?

Da biste komentirali, prijavite se.