Dies Academicus na Hrvatskom katoličkom sveučilištu

Bogatim programom, u ponedjeljak, 3. lipnja, proslavljen je Dan Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu osnovano je 3. lipnja 2006.
ponedjeljak, 03. lipnja 2013. u 00:00