Stepinčeve note 2012.

Na festivalu "Stepinčeve note" koji se održava za vrijeme manifestacije "Stepinčevi dani" u Koprivnici na prvoj večeri festivala, u subotu, 4. veljače 2012. nastupili su mladi izvođači poput Apostola mira, Božja slava banda, Emanuela i Stepinčeve mladeži.
subota, 04. veljače 2012. u 00:00