Proslava sv. Ilara i Međunarodni znanstveni skup o sv. Ilaru

Uz ovogodišnji blagdan zaštitnika u Mlinima će četvrtak, 19. i petak, 20. listopada biti održan Međunarodni znanstveni skup ''Sveti Ilar u kontekstu svoga vremena''.
Autor: dubrovacka-biskupija.hr/Laudato/D.T. Photo: dubrovacka-biskupija.hr utorak, 10. listopada 2017. u 16:17

Župa sv. Ilar u Mlinima proslavit će u subotu, 21. listopada blagdan svog nebeskog zaštitnika. Svečano misno slavlje u 10 sati u župnoj crkvi predvodit će dubrovački biskup mons. Mate Uzinić. Na blagdan će misa biti i u 17 sati.

Ususret blagdanu bit će trodnevna duhovna priprava od 18. listopada koja će se sastojati od listopadske pobožnosti u 18.30 sati i mise u 19 sati. Mise će predvoditi i na njima propovijedati: don Stanko Lasić, don Robert Čibarić i don Josip Barišić.

Uz ovogodišnji blagdan zaštitnika u Mlinima će četvrtak, 19. i petak, 20. listopada biti održan Međunarodni znanstveni skup ''Sveti Ilar u kontekstu svoga vremena''. Skup će biti otvoren 19. listopada u 16.30 sati u hotelu ''Astarea''.

Na skupu će biti održana izlaganja na teme: ''Sveti Hilarion u kontekstu teoloških rasprava svoga vremena'' (doc. dr. Anto Barišić, Zagreb, Hrvatska), ''Hilarion između bijega od ljudi i zauzimanja za njih'' (doc. dr. Andrea Filić, Zagreb, Hrvatska), ''Sveti Hilarion – otac asketa i pokornika palestinske pustinje'' Vanda Kraft Soić, Zagreb, Hrvatska), ''Hilarion kao učenik i sluga Kristov'' (prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, Zagreb, Hrvatska), ''Hilarion između slobodne volje i milosti'' (dr. sc. Josip Knežević, Sarajevo, BiH), ''Smisao i cilj Jeronimovih hagiografskih djela'' (prof. dr. sc. Miran Špelič, Ljubljana, Slovenija), ''Liturgija i monaški život prema Jeronimovim hagiografijama'' (mr. sc. Silvio Košćak, Zagreb, Hrvatska); ''Gol i oboružan u Kristu' (Vita Hilar. 2,7): askeza, čudesa i egzorcizmi u Jeronomovu Životu sv. Hilariona'' (Roberta Franchi, Budimpešta, Mađarska), ''Retoričke figure u Epilogu Života sv. Hilariona i druga dva Jeronimova životopisa svetaca'' (Basyli Degorski, Rim, Italija), ''Hilarion na Siciliji'' (Benedetto Clausi, Calabria, Italija), ''Legenda o svetom Hilarionu u starijoj hrvatskoj književnosti'' (Vesna Stipčević Badurina, Zagreb, Hrvatska), ''Kult sv. Ilara na dubrovačkom području'' (Vinicije Lupis, Dubrovnik, Hrvatska) i ''Legende o sv. Ilaru u usmenoj tradiciji'' (Jelena Obradović Mojaš, Dubrovnik, Hrvatska).


 
Da biste komentirali, prijavite se.