Nadbiskup Bozanić imenovao novog generalnog vikara

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao je mons. Tomislava Subotičanca generalnim vikarom Zagrebačke nadbiskupije.
Autor: Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije/Laudato/L.G. petak, 05. srpnja 2019. u 14:06
U petak, 5. srpnja 2019. godine, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao je moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola mons. Tomislava Subotičanca generalnim vikarom Zagrebačke nadbiskupije zbog pastoralnih potreba i kako bi povjerenu službu moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola vršio osnažen prikladnim ovlastima. Osim općih ovlasti koje generalnom vikaru pripadaju prema Zakoniku kanonskog prava (kann. 478-481.), mons. Subotičancu se prema Dekretu, radi učinkovitijeg djelovanja Nadbiskupskog duhovnog stola, posebno povjerava briga da prema Nadbiskupovim uputama usklađuje poslove svih ureda i tijela Nadbiskupskog duhovnog stola.

Mons. Subotičanec je od 2004. do 2010. godine bio voditelj Odjela za župnu katehezu pri Katehetskom uredu Zagrebačke nadbiskupije. Od 2010. godine do 2015. je predsjednik Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za župnu katehezu, a od 2011. koordinator je pastoralnih ureda Zagrebačke nadbiskupije i član Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju.

Od 2012. godine član je Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima. Od 1. rujna 2017. godine vrši službu moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola, ujedno je član Nadzornog odbora Društva Sollicitudo d.o.o. te član Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije. Bio je član Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od 9. svibnja 2018. je član Odbora za uređenje Katedralne riznice u prostorijama Nadbiskupskog dvora i nadbiskupskog duhovnog stola.

Od 26. lipnja 2018. član je Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima. Od 22. listopada 2018. zamjenik je predsjednika Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za odnose s Gradom Zagrebom.Da biste komentirali, prijavite se.