HBK za Dan života: 'Od ključne je važnosti da roditelji sačuvaju radost u roditeljstvu'

Prva je nedjelja u veljači na koju se tradicionalno obilježava Međunarodni dan života.
Autor: IKA/Laudato/M.P. Photo: pixabay.com nedjelja, 04. veljače 2018. u 09:30

Predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj Mate Uzinić uputio je prigodnu poruku na spomendan sv. Ivana Bosca, odgojitelja mladeži, 31. siječnja, a posebnu pozornost usmjerava na uzvišenost, ljepotu i snagu majčinskoga odgoja.
 
Primjećuje kako je u postmodernome vremenu za odgovorno ispunjavanje majčinskoga poslanja u obitelji, Crkvi i društvu potrebno sve više snage i hrabrosti kako bi se moglo živjeti i svjedočiti uzvišenost i ljepotu majčinstva.

- Majčinstvo se ne doživljava kao neko junačko djelo, niti se na majke gleda kao na junakinje. Posvećivanje godina života djeci zahtijeva suosjećanje, osjetljivost i preobilnu ljubav. Zajedno sa suprugom, a ponekad, nažalost, i posve sama, žena/majka podiže novu osobu, pripremajući je da bude dio društva. Čineći to s ljubavlju i predanjem te pouzdanjem u Božju providnost majke na taj način svijet čine boljim mjestom – naglašava mons. Uzinić.

Citira i svetog papu Ivana Pavala II. koji u svojoj enciklici Evanđelje života ističe junaštvo 'svih hrabrih majki koje se bezrezervno posvećuju vlastitoj djeci, koje trpe donoseći ih na svijet, a zatim su spremne poduzeti svaki napor, suočiti se sa svakom žrtvom, da bi njima prenijele ono najbolje što u sebi čuvaju' (br. 86).
 
- Uzvišenost i ljepota majčinstva nipošto nisu prevladane ili zaostale jer su duboko usađene u samu srž svake žene. Majka svojim svagdašnjim žrtvama nadilazi samu sebe, u služenju drugima otvara se spremnosti na junaštvo i dan za danom sve potpunije otkriva duboki smisao života sadržan u Isusovim riječima: 'Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom' (Lk 9,23) – ističe dubrovački biskup.
 
Ponovo citira sv. Ivana Pavla II.: 'Zahvaljujemo vam, herojske majke, za vašu nepobjedivu ljubav! Zahvaljujemo vam za neustrašivo povjerenje u Boga i njegovu ljubav. Zahvaljujemo vam za žrtvu vašega života…'
 
Zahvaljuje i ženama koje, iako nisu mogle ostvariti biološko majčinstvo, svoje majčinsko poslanje ispunjavaju na druge načine, udomljavanjem ili posvojenjem djece, humanitarnim i volonterskim radom te duhovnim majčinstvom.
 
- Majka ne može isključivo svojim snagama i sredstvima odgovoriti na rastuće izazove majčinstva. Uronjenost u Božju ljubav i otvorenost darovima Duha Svetoga čine da majke iz dana u dan rastu u svojoj majčinskoj ljubavi, brizi i odgoju, koji im je osobito na srcu. S druge strane, nedostatak muževe i očinske podrške majkama otežava ispunjavanje njihova poslanja odgoja djece i uklapanja djece u društvo (usp. papa Franjo, Amoris laetitia, br. 55) – ističe predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj.
 
Od izazova za roditelje izdvaja ideološku i kulturnu kolonizaciju, o čemu j govorio i papa Franjo.
 
- On ukazuje na tri pokazatelja kulturološke i ideološke kolonizacije svojstvene svim povijesnim razdobljima: dokidanje slobode, brisanje sjećanja i indoktriniranje mladih. Pritom je naglasio jedinstvenu ulogu žena u čuvanju sjećanja, povijesnih korijena i vjere, te njihovu snagu i sposobnost oduprijeti se kulturološkoj kolonizaciji (usp. papa Franjo, Propovijed u Domu Svete Marte od 23. XI. 2017.) – rekao je mons. Uzinić.
 
Naglašavajući kako kulturološka kolonizacija koristi sve raspoložive medijske kanale, dodaje kako se snaga žene i majke u odupiranju istoj očituje u odgojnoj ulozi.
 
- Zadaća i uloga roditelja, a osobito majki koje u prosjeku više vremena provode s djecom, je budno bdjeti nad tiskanim i multimedijalnim sadržajima koji su dostupni djeci, ali i nad školskim i drugim programima koji se nude ili nameću u odgojno-obrazovnom sustavu. Roditeljska dužnost je i birati odgojne programe u skladu sa svojim ćudorednim i vjerskim uvjerenjima, ali i ustavnim pravima, budući da su upravo roditelji "prvi i poglaviti odgojitelji svoje djece" (usp. Povelja o pravima obitelji Svete Stolice, čl. 5) – naglašava Mate Uzinić.
 
Dodaje i kako je roditeljska odgojna zadaća i spremnost oca i majke da trajno rade na sebi i uče kako bi kompetentno mogli poučavati svoju djecu.
 
Pri tom upozorava kako se danas sve teže događa transgeneracijski prijenos i razvijanje kreposti, znanja i vještina svojstvenih roditeljstvu. U odgojno-obrazovnom sustavu to se također ne događa, pa mnoge roditeljstvo zatekne nespremne.
 
- Žurno je potrebno unijeti odgovarajuće sadržaje u sustav odgoja i obrazovanja, a potom i razvijati programe koji će dodatno osposobljavati i osnaživati mlade ljude za preuzimanje roditeljskih uloga i obveza – poziva dubrovački biskup.
 
Dodaje kako je i od ključne je važnosti i da roditelji, usprkos teškoćama, sačuvaju radost u roditeljstvu i odgoju, a djeci svakodnevno izražavaju ljubav i nježnost.
 
- Sačuvati radost majčinstva neprocjenjivo je bogatstvo za buduće naraštaje, ali i izazov u kojemu majke trebaju pomoć da ne dopuste da im išta oduzme "duboku radost majčinstva" (papa Franjo, Amoris laetitia, br. 171). U konačnici, roditelji trebaju učiniti sve što je u njihovoj moći da se ne predaju malodušju i pod teretom borbe za preživljavanje postupno pokleknu, a njihova djeca da ne postanu takozvana "nevidljiva djeca" koja, iako imaju roditelje, doživljavaju da ih roditelji ne vide – poziva biskup.
 
Predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj spominje i uzore koje majke mogu pronaći u Crkvi. Spominje službenicu Božju Margaretu Bosco, majku sv. Ivana Bosca, koja je mlada ostala udovica. Ona je cijelu sebe najprije dala da u krepostima odgoji trojicu vlastitih sinova, usađujući im u srce nauk Katoličke Crkve, a zatim je to nastavila činiti pomažući sinu Ivanu u ostvarivanju salezijanskog apostolata među siromašnim dječacima koji su njenu ljubav prepoznali prozvavši je "Mama Margarita".

Spominje i sv. Mariju-Zeliju Guerin, majku sv. Male Terezije, kojoj je najvažnija briga bio upravo primjereni odgoj i spas duša sve njezine djece. Ona i njen suprug Ljudevit proglašeni su svetima 2015. jer su u svojoj svagdašnjici nastojali živjeti svetim životom.
 
Na kraju poruke zaziva pomoć Trojedinog Boga 'da, po zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Gospodina našega Isusa Krista i majke Crkve, sv. Zelije i drugih svetih majki, i današnje majke uzmognu u svojoj svagdašnjici živjeti sveto i životom svjedočiti uzvišenost, ljepotu i snagu majčinstva'.
 
Mons. Uzinić podsjeća kako će se ove godine, u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna, održati Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji pod geslom ''Obitelj – izvor života i radosti".
 
 

Da biste komentirali, prijavite se.