Kolegij o kanonskom pravu nakon više od 70 godina vraćen na Pravni fakultet

Na tom će se kolegiju proučavati odnos kanonskoga prava i pravnog sustava RH.
Autor: biskupija-porecko-pulska.hr/Laudato/D.T. Photo: biskupija-porecko-pulska.hr/Laudato četvrtak, 10. listopada 2019. u 09:10
Na Pravnom fakultetu u Zagrebu uveden je kolegij na kojemu se proučava odnos kanonskoga prava i pravnog sustava RH. Zahvaljujući viziji dr. Ivana Milotića, nakon 70-ak godina u Hrvatskoj se u pravnoj naobrazbi studentu ponovno nudi mogućnost učiti o materijama na čijemu je proučavanju izgrađen studij prava, a koje nastaju prožimanjem kanonskih i civilnih kategorija.
 
Kanonsko pravo primjenjuje se univerzalno i u svjetskim razmjerima predstavlja veliki pravni sustav. U Hrvatskoj kanonsko pravo do Drugoga svjetskoga rata bilo je jedan od središnjih kolegija, dok danas poprima sve veće značenje uslijed uređenosti odnosa Svete Stolice i RH. Također, postupno raste i broj odluka u kojima se na njega pozivaju hrvatski sudovi, a time i interes za njim. U tim se pravnim odnosima tijekom vremena sve više pojavljuju i nejasnoće, intrigantna pitanja i brojni izazovi od velikog praktičnog značenja. Između kanonskog i hrvatskog sustava postoje sasvim osobite poveznice i određene dodirne točke u nizu područja poput stvarnog, obveznog, radnog, obiteljskog, upravnog, trgovačkog, poreznog prava, ali i u nizu drugih pravnih grana.
 
Zbog toga već nekoliko godina postoji nastojanje i promišljeni pristup tome da se osmisli kolegij na kojem će se studenti prava moći odgovarajuće upoznati s kanonskim pravilima koja su relevantna u Hrvatskoj te s načinom kako se ona primjenjuju praksi: kako pred crkvenim tako i državnim sudovima. Glede toga već neko vrijeme pratimo velike napore i uporno djelovanje izv. prof. dr. sc. Ivana Milotića, vodećeg stručnjaka za odnose Katoličke Crkve i RH, ujedno supredsjedatelja Mješovite komisije RH i Katoličke Crkve za pravna pitanja, da takvim akademskim sadržajem obogati studij prava, ali i oživi studiranje kolegija te adekvatno vrednovanje kanonskog prava (ius canonicum) i crkvenog prava (ius ecclesiasticum). Prisjetimo se, upravo je s tim disciplinama u XVIII. stoljeću u našim krajevima započelo fakultetsko obrazovanje pravnika pa one stoje ne samo u početku ideje prvog pravnog fakulteta u Hrvatskoj, nego i modernog zagrebačkog sveučilišta. U tome smislu ova dugogodišnja vizija dr. Milotića na poseban način spaja kanonsku tradiciju s njezinom aktualnom praktičnom pravnom vrijednošću uklopljenom u hrvatski pravni sustav. 
 
Na kolegiju ''Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav'' proučavaju se materije u kojima se kanonski i hrvatski poredci dodiruju, preklapaju i na poseban način međusobno prožimaju. Taj kolegij predstavlja tehničku i pozitivnu pravnu disciplinu koja obuhvaća samo ono pravo koje je u primjeni i trenutno od praktične važnosti. U njemu se sagledava ponajprije imovinska komponenta tih odnosa, ali u određenoj mjeri i ona neimovinska. Kolegij je moguće upisati na 5. godini pravnog studija.
 
Dr. sc. Ivan Milotić izvanredni je profesor na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka te više knjiga iz područja rimskog, rimsko-kanonskog, crkvenog (ius ecclesiasticum), građanskog, trgovačkog i upravnog prava te nomotehnike i jezika u pravu, a 2015. godine, dobio je Priznanje Hrvatskog kanonističkog društva za znanstveni doprinos proučavanju odnosa Crkve i države te kanonskoga prava.

Da biste komentirali, prijavite se.