Izašla knjiga preč. dr. Slavka Zeca: Blagi sudac Gospodin Isus

Knjiga Blagi sudac Gospodin Isus, autora preč. dr. Slavka Zeca, izašla je u pravnom nizu "Studia Canonica Croatica", Sv. 10., izdavačke kuće "Glas Koncila" u Zagrebu.
Autor: IKA/Laudato/K.P. Photo: IKA srijeda, 17. siječnja 2018. u 15:58

Autor daje znanstveno-stručni komentar motuproprija pape Franje Blagi sudac Gospodin Isus, a na kraju knjige, u Dodatku, donosi se tekst i usporedni popis kanona jednog i drugog motuproprija, iz čega se mogu vidjeti istovjetne odredbe kad su u pitanju ženidbeni postupci, imajući naravno u vidu specifičnosti jednog i drugog kanonskog prava, nadasve što se tiče crkvenog ustrojstva, običaja i stege.

U razradi sadržaja knjige autor se vodio strukturom samoga motuproprija Blagi sudac Gospodin Isus. Knjiga je zato podijeljena na sedam poglavlja: I. Mjerodavno sudište i sudovi; II. Pravo pobijanja ženidbe; III. Pokretanje i istraživanje parnice; IV. Presuda, njezino pobijanje i izvršenje; V. Kraći ženidbeni postupak pred biskupom; VI. Postupak na temelju isprava; VII. Opće odredbe. Naslovi poglavlja i podnaslovi odgovaraju sadržaju pojedinih članaka motuproprija Blagi sudac Gospodin Isus.

U središnjem dijelu knjige pristupa se komentaru svakog od 21 reformiranih kanona, koji su podijeljeni u šest članaka, te se analizira pravni sadržaj pojedinog kanona i to pod pravno-odredbenim vidom, s posebnim naglaskom na kanonsku tradiciju, dosadašnje zakonodavstvo i pravne izvore, da bi se tako lakše uočilo u čemu je novost pojedine reformirane kanonske odredbe. Istaknute su posebno dvije novosti: ukidanje dvostruke jednoznačne presude za izvršnost presude o ništavosti, tako da je sada dovoljna prva jedna presuda o ništavosti ženidbe koja, ako u zakonskom roku nema priziva, postaje izvršna te stranke mogu sklopiti novu kanonsku ženidbu; druga je novost uvođenje kraćeg postupka pred biskupom kad je ništavost očita i stranke suglasno ili jedna s pristankom druge pokreću takav postupak, u kojem je jedini sudac biskup koji donosi presudu o ništavosti. Ima i drugih novosti, kao npr. mogućnost da u sudskom vijeću budu dva suca laika te odbacivanje čisto odgodnog priziva u prizivnom stupnju suđenja. Drugi je vid ove knjige više praktične naravi, kojim se želi pokazati i mogućnost provedbe pojedine kanonske odredbe u sudskoj praksi, imajući pritom u vidu preporuku pape Franje da postupci za proglašenje ništavosti ženidbe budu jednostavniji, brži i dostupniji strankama. Stoga je autor u podnaslov knjige stavio ne samo "komentar", nego i "primjena". U tome mu je pomoć pružio i sâm Zakonodavac kada je odredbenom tekstu pridodao i norme za primjenu zakonskog teksta u praksi ili pravila za način postupanja pod nazivom: "Način postupanja u parnicama za proglašenje ništavosti ženidbe". Tekst je popraćen opširnim bilješkama i popisom korištene bibliografije.

Sadržaj knjige može pomoći svima koji rade na crkvenim sudovima (sucima, braniteljima veze, odvjetnicima, bilježnicima), kao i onima koji sudjeluju u pastoralnoj istrazi. Knjiga govori o širini i značenju ženidbenoga i procesnoga kanonskog prava te o potrebi da se ono u ovoj specifičnoj materiji dobro poznaje, pa može poslužiti i kao sveučilišni udžbenik, profesorima i studentima teologije i kanonskog prava, ali i svima koji se zanimaju za temu proglašenja ništavosti ženidbe na crkvenim ženidbenim sudovima.

Knjiga je izdana odobrenjem Biskupskog ordinarijata u Krku te se može nabaviti u knjižari "Sveti Kvirin" u Krku (kod biskupije).

Autor knjige S. Zec je sudski vikar Krčke biskupije, docent na Katedri kanonskog prava Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na područnom studiju Teologije u Rijeci, pridodani sudski vikar na Interdijecezanskom ženidbenom sudu prvog stupnja u Rijeci i župnik u župi sv. Fuske u Linardićima, objavila je mrežna stranica Krčke biskupije.

 

Da biste komentirali, prijavite se.