Voda nije roba, nego dobro namijenjeno svim ljudima

U Stockholmu je 26. kolovoza započeo 22. Svjetski tjedan vode, koji su 1991. godine ustanovili Ujedinjeni narodi u svrhu razmatranja brojnih problema povezanih s korištenjem toga za život osnovnog dobra. Tema ovogodišnjega tjedna je "Voda i prehrambena sigurnost". Papinsko vijeće za pravdu i mir ranije je istaknulo da se vodu, koja je bitni čimbenik za život, ne smije smatrati jednostavnom robom, nego dobrom koje je namijenjeno svim ljudima.
petak, 31. kolovoza 2012. u 00:00

U Stockholmu je 26. kolovoza započeo 22. Svjetski tjedan vode, koji su 1991. godine ustanovili Ujedinjeni narodi u svrhu razmatranja brojnih problema povezanih s korištenjem toga za život osnovnog dobra. Tema ovogodišnjega tjedna, organiziranog u suradnji s Agencijom UN-a za hranu i poljoprivredu, glasi "Voda i prehrambena sigurnost".

Papinsko vijeće za pravdu i mir ranije je istaknulo da se vodu, koja je bitni čimbenik za život, ne smije smatrati jednostavnom robom, nego dobrom koje je namijenjeno svim ljudima. Zbog toga su pozvali međunarodnu zajednicu da prihvati nove načine financiranja.

Predsjednik Koordinacije koja okuplja 38 nevladinih udruga za međunarodnu solidarnost i suradnju Guido Barbera istaknuo je da su voda i hrana bitni čimbenici za život svih ljudi na planetu, a pred sadašnjom situacijom, u kojoj valja nahraniti i utažiti žeđ više od 7 milijardi ljudi, stanje je vrlo teško i stalno se pogoršava što se tiče nedostatka pitke vode i njezine nedostupnosti, kao i prehrambenih potreba. "Nažalost, predviđa se da će 2050. godine, kad stanovništvo planeta prijeđe 9 milijardi, potrebe za vodom i hranom biti više od 70, pa čak i 100% veće od sadašnjih", upozorio je Barbera.

Kao glavni problem, Barbera je izdvojio nedostatak političke volje za rješavanjem problema pristupa vodi i prehrane u svijetu. "Vode ima u velikim količinama, ali mi moramo znati zaštititi je kvalitativno i kvantitativno, a to je zadaća politike. Danas se, međutim, na vodu gleda kao na robu, kao dobro na kojemu se može zaraditi", upozorio je Barbera te primijetio da nije slučajno to što se ni danas UN ne brine za vodu, nego postoji mješoviti sustav kojim upravljaju privatnici, velike multinacionalne kompanije, koje organiziraju i svjetski forum o vodi.

"Nije dostatna deklaracija Skupštine UN-a, koja priznaje pravo na vodu, potrebno je da sve vlade priznaju pravo na vodu kao dio svojih ustava", zaključio je Barbera.

Izvor: rv

Da biste komentirali, prijavite se.