Prije 17 godina sv. Ivan Pavao II. papu Franju imenovao kardinalom

Do tada je vršio više službi među kojima je bio isusovački provinicijal u Argentini.
Autor: Laudato/N.F. Photo: screenshot srijeda, 21. veljače 2018. u 15:41

Prije 17 godina sveti papa Ivan Pavao II. imenovao je nadbiskupa Buenos Airesa Jorge Maria Bergoglia kardinalom. 

Sin emigranata iz talijanske pokrajine Piemonte, čije područje djelovanja nije imalo granica, nikada nije prestajao biti svećenik 'ljudi sa perifierija'.
 
I prije svoga pontifikata, koji je započeo 2013. mons. Bergoglio živio je ono što i sada u svom papinskom poslanju naglašava ali i zahtjeva od sveopće Crkve: biti oni koji prihvaćaju i ljube SVE, bez obzira na porijeklo, vjersku ili nacionalnu pripadnost, ekonomski status. 
 
Čestitamo papi Franji na njegovoj sedamnaestogodišjoj ustrajnosti u autentičnom življenju Evanđelja i ljubavi prema Kristu i bližnjemu!

 

Da biste komentirali, prijavite se.