Ljubav na kršćanski način?

Ljubav na kršćanski način daje nam jednu temeljnu odrednicu u ljubavi prema Bogu i bližnjemu tako da nema istinitije i čišće ljubavi, od one ljubavi koja je nadahnuta i oplemenjena samim Bogom koji je Ljubav.
Autor: D.Tomičević/Laudato/K.P. Photo: pixabay.com srijeda, 08. studenog 2017. u 10:30

Ljubav koja je bezuvjetna, uvijek spremna na davanje, žrtvu, odricanje u kojoj se dobiva radost i ispunjenje jer je plod toga iskrena ljubav oplemenjena nesebičnim sebedarjem, nadahnuta na izvorima Božje ljubavi. U poslanici Korinćanima možemo u hvalospjevu ljubavi vidjeti kakav je uzor svih osobina ljubavi i kreposti: "Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nigda ne prestaje". (Kor 13,4-8).

Čovjek stvoren na sliku Božju pozvan je ljubiti kako nas o tome poučava Božja riječ. Moguće je imati kreposnu ljubav koja je u uskoj vezi sa nadnaravnom Božjom ljubavi ako smo povezani s Bogom u bliskom odnosu. I što je čovjek više u zajedništvu s Bogom u svome odrastanju i sazrijevanju, srce poprima kreposti i karakterne osobine kreposne ljubavi, čiji je izvor sam Duh Sveti koji stanjuje u našim srcima. U svijetu kakav je danas čovjek se odaljio od svoga izvora i Stvoritelja. Istinska kreposna ljubav često je neprihvaćena i nerazumljiva, dok ljubav koja se temelji na koristoljublju, sebičnosti, tjelesnosti i zadovoljavanju čovjekovih egoističnih ostvarenja, prikrivena je svjesnom ili nesvjesnom egocentričnošću.

Čovjek koji je spoznao Boga i doživio Božju ljubav, iskreno u čistoj nakani srca, uspostavlja s Njime odnos u svakodnevnoj molitvi i sakramentalnom životu. Tako čovjek ne može, a da ne bude korak po korak preobražavan u stvarnu sliku Božju. To je put koji traje cijeli život. Put koji je uzak i prožet usponima i padovima. No, ustrajnošću čovjek dobiva snagu da u ravnoteži duha, duše i tijela po Duhu Svetom ide prema konačnom cilju - Bogu. Tada naš kršćanski život postaje Kristocentričan. Mogao bih navoditi brojne citate iz Biblije koje nas uče o pravim odnosima i kreposnoj ljubavi, a najviše od toga, sam Isus nam je ostavio sve u toj Radosnoj vijesti pa i samoga sebe kao oporuku za puninu života.

 

Da biste komentirali, prijavite se.