Carlo Casini: Obitelj je jedini resurs društva

Carlo Casini, talijanski je političar i član je Europskog parlamenta te je već više od 20 godina predsjednik talijanskog Pokreta za život. Boravio je nedavno u Hrvatskoj s grupom od osamdesetak članova narodnjačke grupacije u Europskom parlamenta radi njezina skorog ulaska u Europsku uniju.
Autor: Marija Pandžić petak, 26. travnja 2013. u 22:51

Carlo Casini, talijanski je političar i član je Europskog parlamenta te je već više od 20 godina predsjednik talijanskog Pokreta za život. Boravio je nedavno u Hrvatskoj s grupom od osamdesetak članova narodnjačke grupacije u Europskom parlamenta radi njezina skorog ulaska u Europsku uniju.

S Casinijem smo razgovarali o zaštiti temeljnih ljudskih vrijednosti i mjestu obitelji u Europi i Hrvatskoj. 

1. Kako Europska unija definira obitelj?


U europskim zakonima ne nalazi se definicija obitelji. Postoji Povelja o temeljnim ljudskim pravima, koja je ugrađena u Lisabonski ugovor, koji je stupio na snagu u prosincu 2009.godine, a Europska unija uskoro će prihvatiti i  Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda koja je u Državama u sastavu Vijeća Europe na snazi od 1953.godine. Taj bi potonji dokument u Europi trebao predstavljati primjenu Opće deklaracije o ljudskim pravima, prihvaćene 10.prosinca1948.godine od strane svih naroda na zemlji. U tom veoma važnom dokumentu od 1948.godine obitelj je definirana kao: «temeljna jezgra društva i države», ali se u Europskoj povelji od '53 navodi samo da «svatko ima pravo zasnovati obitelj». Dok se iz teksta Deklaracije od '48 može lako zaključiti osnovno svojstvo obitelji, kao zajednice sposobne za generiranje potomstva i ovlaštene za odgoj istog, te koja je stoga definirana kao stabilna zajednica muškarca i žene, Europska konvencija, nastala svega nekoliko godina kasnije, naglašava subjektivnu slobodu pojedinca i pravo svake osobe na izbor modela obitelji prema vlastitim preferencijama. Nažalost, u Europskom parlamentu u današnje vrijeme uvelike se insistira na legitimitetu jednospolnih zajednica, premda Europa nema ovlasti nametnuti taj model zemljama članicama. Naravno, prisutne su i oscilacije pri glasovanju: primjerice, 1994.godine, na početku Međunarodne godine obitelji, bila je prihvaćena rezolucija u kojoj je bilo riječi o obiteljima (u množini) a ne o obitelji, s namjerom ozakonjenja bilo kakve vrste zajednice spolne naravi. No, krajem te iste godine, upravo sam ja uspio promaknuti rezoluciju prema kojoj se pod pojmom obitelji smatra stabilna zajednica jednog muškarca i jedne žene.

2. Koliko je potrebna zaštita tradicionalne obitelji?


Obitelj je "temeljna jezgra". Bez generiranja potomstva povijest čovječanstva bliži se svome kraju. Osim toga, iskustvo pokazuje da se maksimalna razina porasta čovječnosti ostvaruje samo u obitelji. Potvrđuje to i činjenica da u današnje vrijeme, kada mlada osoba postane žrtvom droge, odvikavanje se povjerava strukturama koje shematski podsjećaju na obitelj. Analogno tome, za napuštenu djecu ili općenito za sve osobe koje pate od bilo kakvog hendikepa, preferira se prihvat osobe u obiteljski dom, umjesto u ustanovu. Raspad obitelji, između ostalog, vodi i ka siromaštvu u ekonomskom smislu riječi, ka nemiru i patnjama. Stoga je neophodna nacionalna i europska politika usmjerena u korist obitelji. Ta politika mora se odnositi i na ekonomsku i socijalnu potporu, premda ni to nije dovoljno. Potrebna je i politika odgoja usmjerena ka poštivanju obitelji i života.

3. Što se sve čini na tom planu?

Već sam naveo da su u Europskom parlamentu, kao gotovo i u svim nacionalnim institucijama, na sceni teški napadi usmjereni protiv obitelji. No, ne trebamo biti obeshrabreni. Obitelj nije teret za društvo nego, naprotiv, resurs društva. Obitelj traži potporu, ali prije svega, obitelj nudi pomoć društvu i državi. Pružajući potporu obitelji, i država će najjednostavnije i s najmanjim ulaganjima postizati neophodne obrazovne ciljeve i ciljeve društvene solidarnosti. Stoga je veliki posao pred nama: potrebna je istinska obnova Europskog parlamenta i ne samo parlamenta, nego i cjelokupnog civilnog društva i politike, čije odraze nalazimo u Europskom parlamentu.

4. Po kojim je vrijednostima EU prepoznatljiva?

U Europi se kontinuirano proklamiraju vrijednosti slobode, jednakosti, razvoja, pravednosti, ljudskog dostojanstva, gospodarskog razvitka. No, sve te lijepe riječi neistinite su ako se istovremeno izgovaraju riječi i podržavaju aktivnosti usmjerene protiv života i protiv obitelji. U Europi postoje i pozitivne vrijednosti. Dovoljno je podsjetiti na mir. Tijekom svih prethodnih stoljeća, zbog bratoubilačkih ratova, prolijevala se krv mladih Europljana. Sve naprijed navedene vrijednosti nesigurne su ako u osnovi nedostaju vrijednosti života i obitelji.

5. S obzirom na skoro pristupanje Hrvatske EU, na koji će način Hrvatska pridonijeti promicanju obiteljskih vrijednosti i zaštiti ljudskog života?


Mislim da u Hrvatskoj postoji solidna tradicija poštivanja obitelji i života. Ima trenutaka kada dolazi do izražaja određena vokacija jednog naroda. Nadam se da će Republika Hrvatska svojim ulaskom u EU, u trenutku velike gospodarske krize popraćene ozračjem nepovjerenja, ispuniti specifičnu misiju oživljavanja vrijednosti života i obitelji u Europi. Hrvati u tome neće biti usamljeni: pronaći će i druge prijatelje na istom bojištu, možda će njihova neposredna i snažna riječ u korist života i obitelji ponovno oživjeti obeshrabrene i osnažiti umorne.

6. Kakva je situacija po tom pitanju u Italiji?

Stanje u Italiji ne razlikuje se od stanja u drugim državama: u porastu su rastave supružnika, razvodi brakova, u porastu su građanski brakovi i  zajednice ostvarene bez sklapanja braka, prisutan je pad nataliteta, u tijeku su pokušaji izjednačavanja istospolnih zajednica s bračnim zajednicama, čak im se dozvoljava i usvajanje malodobne djece. Unatoč tome, u Italiji se i nadalje visoko drži do vrijednosti svojstvenih obiteljima. Dok se u razdoblju od 1980. do 1990. godine navještavala smrt obitelji, u današnje vrijeme sve političke stranke ističu obitelj, premda ne definiraju identitet obitelji ili nastoje pronaći kompromis s katolicima navodeći da tradicionalna obitelj i dalje zadržava svoje vrijednosti, ali da je potrebno priznati i pojedinačna prava osoba koje imaju drugačije mišljenje i ponašanje. Vrlo je pozitivna činjenica da je u Italiji osnovan "Obiteljski forum" koji okuplja sve udruge laika koji prepoznaju vrijednost tradicionalne obitelji. Obiteljski forum do sada je pridonio sprječavanju legalizacije nevjenčanih i istospolnih zajednica, Obiteljski forum utječe na izborne programe političkih stranaka, uspio je promaknuti ideju o različitim poreznim stopama na temelju broja uzdržavanih osoba (tzv. "obiteljski kvocijent").

7. Na koji način djelujete u Italiji djelujete u zaštiti obiteljskih vrijednosti i ljudskog života? Koji su rezultati?

Od 1975. godine djelujem u talijanskom Pokretu za život, koji je te godine utemeljen, a od 1991. godine nalazim se na dužnosti predsjednika toga pokreta. Smatram velikom zaslugom talijanskog Pokreta za život činjenicu da je isti povezao u jednu jedinstvenu asocijaciju sve pro-life orijentirane pokrete. Obavljene aktivnosti dokumentiraju se iz godine u godinu, naročito na području pružanja pomoći majkama koje su se našle u poteškoćama i odlučile prekinuti trudnoću ili se nalaze u fazi donošenja takve odluke. Tijekom tih aktivnosti spasili smo najmanje 140.000 djece, što je dokumentirano i u godišnjem izvješću kojeg dostavljamo svim talijanskim zastupnicima u Parlamentu i biskupima. Osim pružanja pomoći, nastojimo provoditi i kulturološke i edukativne aktivnosti. Pozitivni učinci naših aktivnosti nedavno su priznati i od strane predsjednika Talijanske biskupske konferencije, Kard. Bagnasca, koji je u uvodniku o radu konferencije naveo, između ostalog: «ako abortus u mentalitetu Talijana nije postao nešto normalno, za to su uvelike zaslužne aktivnosti koje provodi Pokret za život». Doista, gotovo 400 naših Centara za pružanje pomoći Životu djeluju u suradnji sa službom pružanja pomoći putem telefona "SOS za Život", kojem se trudnice u poteškoćama mogu obratiti 24 sata na dan, kao i sa službom pod nazivom "Projekt pupoljak" za pružanje pomoći trudnicama koje bi inače materijalne poteškoće navele na abortus. Radi se o pružanju mjesečne novčane pomoći, ponuđene od strane obitelji, skupina i pojedinaca, koje smo nazvali "usvojiteljima", pod parolom: «usvoji jednu mamu i spasi njeno dijete». Potrebno je podsjetiti i na godišnji europski natječaj kojeg još od 1987. godine pokrećemo u svim školama s ciljem širenja ideje, među učiteljima i među mladima, da je stvarna Europa ona Europa koja priznaje pravo na život još od samoga začeća i koja priznaje obitelj kao prirodnu zajednicu utemeljenu na braku. Na natječaju svake godine sudjeluje oko 20.000 učenika a 300 dobitnika nagrade odlazi u posjet Europskom parlamentu u Strasbourgu. Izabran sam za zastupnika u Parlamentu Republike Italije 1979.godine, a za zastupnika u Europskom parlamentu od 1984.godine. Time je bila omogućena i prisutnost našega Pokreta u politici. Uz navedeno, Pokret je doprinio konstituiranju nekolicine foruma, odnosno asocijacija udruga koje djeluju na političkoj sceni, a bave se problemima obitelji.

8. Što biste Hrvatskoj poručili po tom pitanju borbe za očuvanje ljudskog života i obiteljskih vrijednosti?

Dan Europe obilježit ćemo 9. svibnja, podsjetit ćemo javnost na poruku upućenu, tog istog dana 1950.godine, od strane ministra inozemnih poslova Republike Francuske Schumana, kako bi iz boli i iz ruševina preostalih nakon II. svjetskog rata izrasla jedna nova Europa, koja bi, u ime ljudskog dostojanstva, jamčila mir među narodima. Ta je poruka predstavljala početak hoda ka europskoj integraciji, čiji su prvi promicatelji bili Schuman, De Gasperi i Adenauer. U suštini, taj je put započet inicijativom triju osoba koje je nadahnjivala kršćanska savjest. Nažalost, tijekom puta, izvorno kršćansko nadahnuće razvodnilo se, pa čak i izgubilo. Kontinuirani, netolerantni i sve žešći napadi protiv života, pokušaji uništenja obitelji i braka, popraćeni nevjerojatnim pritiscima usmjerenim ka ozakonjenju istospolnih parova kao bračnih zajednica, širenje iskrivljene vizije seksualnosti, neobuzdanog individualizma i pogrešnog poimanja slobode, u suprotnosti su s kršćanskim korijenima Europe. No, ne trebamo biti preplašeni. Ivan Pavao II. upozorio nas je: «Budućnost Europe u vašim je rukama, budite na visini tog zadatka. Djelujte kako biste Europi vratili istinsko dostojanstvo: kako bi Europa postala mjesto gdje je osoba, svaka osoba, prihvaćena s neusporedivim dostojanstvom». Mislim da se ovaj poziv može smatrati upućenim i Hrvatima u trenutku ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Hrvatska mora predstavljati snagu obnove u ime života i u ime obitelji. Stoga se nadam da će od 1. srpnja Republika Hrvatska pružiti snažan doprinos inicijativi europskih građana pod nazivom "Jedan od nas", kojom se od europskih struktura traži priznavanje dostojanstva svakog ljudskog bića još od začeća.

Iz drugih medija:
HKR, KTA

Da biste komentirali, prijavite se.