P. Božidar Nagy: Ivan Merz ostvario je veliki ideal svetosti

Pater Božidar Nagy postulator je za kanonizaciju blaženog Ivana Merza, čiji spomendan Crkva obilježava na današnji dan.
Autor: Laudato/Josip Bartulić Photo: Božidar Nagy/Laudato srijeda, 10. svibnja 2017. u 13:09

Tko je bio blaženi Ivan Merz?
 
Blaženi Ivan Merz jest prvi vjernik laik Crkve u Hrvata kojega je  Papa Ivan Pavao II. 2003. proglasio blaženikom Katoličke Crkve. Bl. Ivan Merz rođen je u Banjoj Luci 1896. gdje je proveo prvih osamnaest godina svoga kratkoga zemaljskog života. Nakon završene gimnazije 1914. slijedi drugi dio njegova života: intelektualna i duhovna formacija na sveučilištima u Beču i Parizu te sudjelovanje u Prvom svjetskom ratu u kojem je doživio duboko obraćenje Bogu. Nakon završenoga studija književnosti u Parizu treći i najplodniji dio njegova života traje svega šest godina: 1922. dolazi u Zagreb gdje postaje profesor na Nadbiskupskoj gimnaziji. Živi svetačkim životom a svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju katoličke mladeži. Umro je u Zagrebu 10. svibnja 1928.  na glasu svetosti.
 
Po čemu je poznat blaženi Ivan?
 
Bl. Ivan Merz kao svjetovnjak, laik pokazao je da je moguće u svijetu biti zaposlen u svjetovnom zanimanju i ujedno ostvariti svetost života. Bio je uz to čovjek visoke intelektualne naobrazbe, doktor u svojoj struci te je pokazao da se može spojiti znanost, vjera i kultura. God. 1923. doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu radnjom 'Utjecaj liturgije na francuske pisce.' Ova njegova disertacija nakon njegove beatifikacije objavljena je u Parizu kao jedinstveno djelo čiju tematiku osim njega nije do tada nitko obradio u Francuskoj. Nadalje svoju katoličku vjeru nije živio samo privatno nego ju je svjedočio pred svima i zauzimao se za njezinu obnovu i učvršćenje u hrvatskom narodu posebice kod mladeži.
        
Mnogi mladi imaju o njemu imaju lijepe riječi. Zbog čega?
 
Bl. Ivan Merz je popularan među mladima iz jednostavnog razloga što im je u prvom redu potpuno blizak. Bio je laik. Proživio je mladost kao što je živi svaki mladi čovjek. Ostavio nam je dragocjene spise pogotovo svoj Dnevnik kroz koji možemo pratiti postupno njegov duhovni i vjerski razvoj i uspon prema svetosti. Opisao je u svome dnevniku sve što jedan mladi čovjek proživljava kroz period svoga odrastanja. I ostvario je veliki ideal svetosti u kršćanskom smislu po čemu je postao uzor. Posebno ga čini privlačnim mladom čovjeku što je on postigao mnoge uspjehe u životu i to u tako kratkom vremenu: Maturirao s odličnim uspjehom sa 17,5 godina.   

Završio fakultet i doktorirao iz struke.  Naučio i služio se s 10 jezika.  Osposobio se za 4 zanimanja.  Napisao preko četiri tisuće stranica raznih spisa.  Uveo Katoličku Akciju u Hrvatsku. I ono najvažnije: postigao uspjeh pred Bogom. Ostvario svetost života koja traje vječno, na ovom i na drugom svijetu. Ovom prigodom spominjem onaj čuveni natpis s vijenca što su mu ga na grob stavili njegovi mladi prijatelji i poštovatelji nakon njegove smrti: 'Hvala ti Orle Kristov, što si nam pokazao put k Suncu!'
 
Na koji način je pridonio životu Crkve u Hrvata?
 
U prvom redu obogatio je Crkvu u Hrvata svetošću svoga života i postao prvi laik koji je uzdignut na oltar kao blaženik i budući svetac. Ali ne samo to. On je puno toga učinio za odgoj katoličke mladeži pa se s pravom naziva 'apostol hrvatske mladeži'.  Zatim napisao je puno vjerskih spisa. Do sada je već objavljeno šest svezaka njegovih Sabranih djela.  Prigodom 80. obljetnice njegova rođenja vatikanski dnevnik L’osservatore romano od 19. XII. 1976. donio je o nje­mu opsežan članak iz pera dr. Tommasea Federicija, profesora na Papinskom liturgijskom institutu u Rimu. Nazvao je našega Ivana Merza jednim od naj­ve­ćih likova europskog katoličkog laikata u prva tri desetljeća prošloga stoljeća. Kardinal Franjo Kuharić nazvao je ga je 'čudom milosti Božje, remek djelom Duha Svetoga i putokazom suvremenom naraštaju'.  Sve svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju katoličke mladeži u tadašnjoj Orlovskoj katoličkoj organizaciji kojoj je suutemeljitelj i glavni idejni vođa. Istu organizaciju postavlja na temelje papinske Katoličke akcije te se zauzeto zauzima i promiče liturgijsku i euharistijsku obnovu u hrvatskom narodu.  Poznata je ona njegova izreka koju je u jednom pismu majci napisao još kao student iz Pariza: 'Katolička vjera je moje životno zvanje'.
 
Blaženi Merz posebno je poštovao Petrova nasljednika Svetog Oca. Kako je on gledao na papu i njegovu ulogu u Crkvi?
 
Kada su bl. Ivana Merza u jednoj pismenoj anketi pitali zašto ljubi Katoličku Crkvu i sv. Oca Papu on je odgovorio ovim riječima: 'Jer u Crkvi vidim jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim njegovim savršenostima, a u Sv. Ocu Papi pod prilikama čovjeka vidim Boga svoga i Gospoda svog.' Osim toga on je revno čitao i studirao sve papinske i crkvene dokumente unazad sto godina i to je provodio u praksu, a prijevode tih dokumenata objavljivao je u tisku.
 
Sveti Ivan Pavao II. mladim je Hrvatima koji su hodočastili u Rim spominjao blaženoga Ivana Merza kao primjer koji bi trebali slijediti. Zbog čega je to bilo tako?
 
Papa je apsolutno bio uvjeren da je Ivan Merz jedinstvena osoba, divan uzor jednog mladog katoličkog svetog laika pa ga je zato često spominjao mladim Hrvatima koji su dolazili u Rim i postavio im ga je za uzor. Vrhunac toga Papina zalganja bio je njegov odlazak u Banja Luku i proglašenje blaženim bl. Ivana. U svome govoru na beatifikacija Papa je rekao: 'Kristovo svjetlo blista u Ivanu Merzu. Njega vam želim dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u Vašoj povijesti, on će od danas biti uzor mladeži primjer vjernicima svjetovnjacima… Ime Ivana Merza bilo je program života i rada za cijeli jedan naraštaj mladih katolika. Ono to mora biti i danas' – rekao je Papa Ivan Pavao II.  za našega bl. Ivana u Banjoj Luci. Nakon beatifikacije uslijedilo je još jedno veliko priznanje njegove svetosti:  Papa Benedikt XVI. uvrstio je našega bl. Ivana Merza u svojoj apostolskoj pobudnici o Euharistiji, Sacrmentum caritatis, 2007. g. među 18 najvećih svetaca Katoličke crkve kao uzor štovanja Euharistije.
 
Osim mladima, može li i kako i starijima poslužiti kao primjer?
 
Bl. Ivan Merz umro je na onoj dobnoj granici kad može biti i jest uzor za mladež, ali je dovoljno zreo i već toliko toga ostvario u životu da može biti uzor za sve odrasle, posebno za katoličke intelekturalce. Dovoljno je prolistati šest svezaka njegovih Sabranih djela pa vidjeti koliko odrasli kršćani mogu naći nadahnuća u njegovim spisima.
 
Je li na neki način njegov lik i djelo i danas prisutno među pukom?

Grob blaženog Ivana Merza nalazi se u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu u Palmotićevoj ulici. Brojna uslišanja dogodila su se po njegovu zagovoru o čemu svjedoče brojne zahvalnice na njegovu grobu. Njegovo štovanje širi se i izvan Hrvatske. Posljednjih godina posebno se razvija na Filipinima a prisutno je i u Rusiji; u Habarovsku je katolička župa koja ondje postoji proglasila bl. Ivana za zaštitnika svoje mladeži a u crkvi su izložili njegovu sliku i relikvije na čašćenje.
 
Nakon batifikacije slijedi kanonizacija, odnosno postupak za proglašenje svetim. Možete li nam nešto više reći o tome?
 
Za kanonizaciju je potrebno još samo jedno čudo. A čudesa neće biti ako ne bude molitve. Stoga i ovom prigodom pozivamo štovatelje bl. Ivana Merza da se preporučuju u zagovor bl. Ivana, a ako budu uslišani neka odmah obavijeste njegovu Postulaturu: postulatura@ivanmerz.hr - Bl. Merz ima veoma bogatu web stranicu pa preporučamo štovateljima da je posjete: www.ivanmerz.hr.
 

Da biste komentirali, prijavite se.