Vide Popović: Vjernici se moraju aktivirati

Kako bi osigurali bolju budućnost Hrvatske, u Splitu su se vjernici okupili u Hrvatsku udrugu Benedikt s ciljem što većeg aktiviranja u građanski život. O djelovanju ove udruge i nedavno održanom VIDIK festu - prvom hrvatskom aktivističkom festivalu razgovarali smo s predsjednikom dr. Vidom Popovićem.
Autor: Marija Pandžić nedjelja, 05. svibnja 2013. u 08:56

Kako bi osigurali bolju budućnost Hrvatske, u Splitu su se vjernici okupili u Hrvatsku udrugu Benedikt s ciljem što većeg aktiviranja u građanski život. O djelovanju ove udruge i nedavno održanom VIDIK festu - prvom hrvatskom aktivističkom festivalu razgovarali smo s predsjednikom dr. Vidom Popovićem. On je ujedno i predsjednik Društva Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije, član Upravnog vijeća Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije, član Matice hrvatske i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva.

S kojim ciljem je osnovana Hrvatska udruga Benedikt?
Hrvatska udruga Benedikt osnovana je u ožujku 2011. godine na inicijativu većeg broja građana grada Splita i okolice koji su mišljenja kako živimo u trenutku u kojem je potrebno da vjernici svojim primjerom i kroz organiziranje u jednoj udruzi rade na širenju kršćanskih vrijednosti i vrijednosti domoljublja i rodoljublja. Udruga okuplja ljude različitih životnih dobi i zanimanja, a velika većina članova se dokazala kroz svoj privatni i profesionalni život kao odgovorni i savjesni ljudi te oni kojima vjera i pripadnost domovini i hrvatskom narodu puno znače. Hrvatska udruga Benedikt nosi naziv prema zaštitniku Europe svetom Benediktu te je registrirana kao kulturna udruga. Prema statutu udruga se bavim organiziranjem kulturnih, znanstvenih i društvenih tribina, glazbenih i scenskih priredbi, stručnih seminara i znanstvenih skupova iz područja znanosti, kulture, gospodarstva i izdavaštva u cilju promicanja moralnih, etičkih, domoljubnih i civilizacijskih vrijednosti hrvatskoga društva.
Na osnivanje udruge potaklo nas je opće stanje u društvu i shvaćanje uloge vjernika u istome. Smatrali smo da kao odgovorni ljudi ne možemo na sve procese u našem društvu te opću rezigniranost, apatiju i malodušje naših ljudi gledati kao pasivni prolaznici već da nam je zadaća kroz angažman u udruzi ljudima ukazati na trajnije vrijednosti kada je u pitanju naša kršćanska vjera i pripadnost domovini te informirati sve zainteresirane o svim činjenicama vezanim uz najaktualnije teme našega društva.
Cilj udruge je kroz svoje aktivnosti doprinijeti što boljem informiranju članova i drugih zainteresiranih po pitanju vjere, aktualnih društvenih tema te tema vezanih uz kulturu i povijest našega naroda i domovine. Na taj način želimo članovima i drugima koji dolaze na naše aktivnosti pomoći u što boljem formiranju vjerskih stajališta i načina života te odnosa prema domovini, narodu i društvu kojem pripadamo. Činjenica je da čovjek mora tijekom cijelog života na sebi raditi u svakom smislu pa i u ovima o kojima sam rekao da su ciljevi udruge.

Održan je prvi Vidik fest u Splitu. Koji je bio cilj, a koji su rezultati?

Svjesni da izlazak iz krize nije moguć u ispraznim političkim raspravama i prosvjedima, nego u korjenitoj duhovnoj, ekonomskoj, gospodarskoj i kulturnoj obnovi Hrvatska udruga Benedikt pokrenula je manifestaciju čiji je cilj promicanje kulturnog aktivizma i cjelovitog društvenog razvoja. Festival je bio otvoren svim aktivistima koji su željeli kritički upozoriti na konkretne probleme ili predstaviti razvojne projekte u cilju postizanja strukturnih promjena.
Sam naziv VIDIK fest dolazi od skraćenice V-I-D-I-K koja označava proces promjene društvene svijesti, a odnosi se na pet razvojnih etapa; vjeru, ideju, društvenu perspektivu, inicijativu i kulturnu revoluciju.
Sve dok mislimo da će netko drugi riješiti naše probleme ili mislimo da se ništa ne može učiniti, ne možemo očekivati izlazak iz krize. Bez kulture optimizma i rada nema pozitivnih društvenih i kulturnih promjena. Stoga je jedna od temeljnih programskih zadaća ove manifestacije informiranje, buđenje svijesti i ohrabrivanje građana koji su pod dugotrajnim teretom krize pali u stanje beznađa i besperspektivnosti. Kroz edukativne tribine i okrugle stolove građanima su se pružile potrebne informacije kako bi se naučili koristiti instrumentima demokracije za ostvarivanje svojih prava i što uspješnije nošenje s različitim izazovima koji nam slijede nakon ulaska u Europsku uniju. Raznolikim sadržajem koji uključuje tribine, okrugle stolove, filmove, izložbu i humanitarni koncert festival je promovirao umjetnički, ekološki i pro-life aktivizam, društveno poduzetništvo, globalizaciju solidarnosti, te se zalagao za konstruktivni aktivizam i kulturu dijaloga.
Budući da Splitsko-dalmatinska županija broji najveći postotak nezaposlenih u Republici Hrvatskoj festivalski program je ove godine bio posebno orijentiran na nezaposlenost i radničke probleme, ali također i na sve aktualnija pitanja kako postići konkurentnost i zaštititi hrvatske autohtone proizvode u Europskoj uniji. Tu bi se još mogao izdvojiti okrugli stol na temu zbrinjavanja otpada i zaštite voda.

Podržavate li inicijativu „U ime obitelji“ i prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma da se u Ustav RH unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?
Inicijativa „U ime obitelji“ pokazuje kako su mnoge temeljne vrijednosti društva i države kršćanskih vrijednosti kao što je naša domovina dovedene u pitanje te se stalno radi na redefiniranju pojma obitelji i braka. Brak je za sve vjernike, bez obzira na vjeroispovijest, i moralno odgovorne pojedince institucija i zajednica žene i muškarca. Dobro je što su upravo ovu inicijativu podržali i pripadnici drugih vjeroispovijesti jer pitanje braka i obitelji te njihovog opstanka je pitanje koje se ne veže samo uz jednu vjeroispovijest i jedne vrijednosti življenja. Svakako da podržavam ovu inicijativu, ali me žalosti što se u jednoj državi koja se diči svojim kršćanskim vrijednostima danas moraju prikupljati potpisi podrške za ustavno definiranje braka kao zajednice žene i muškarca, a s druge strane imamo brojne svakodnevne životne probleme koje gotovo nitko od onih koji su bili do sada na vlasti nije uspio rješiti na dobar način već društvo i građani stalno upadaju u sve dublju moralnu, društvenu i ekonomsku krizu. Nadam se i vjerujem kako će se inicijativom „U ime obitelji“ uspjeti prikupiti 375 tisuća potpisa za raspisivanje referenduma i konačno definiranje obitelji i braka u Ustavu RH kao zajednicu žene i muškarca.

Prema Vašem mišljenju, zašto je važno da djeca žive u obitelji s majkom i ocem?

Ima mnogo razloga zbog kojih je važno da djeca žive u obitelji s majkom i ocem. Da bi se dijete od svog rođenja normalno razvijalo potrebno mu je okruženje majke i oca. Upravo su  nadopunjavanje majke i oca u roditeljskim obvezama jamac normalnog i zdravog psihološkog rasta i razvoja djeteta. Majčinska i očinska ljubav su nešto bez čega bi djeca bila hendikepirana, a i mnoge znanstvene studije su pokazale kako je rast i razvoj djece u normalnoj obitelji majke i oca doprinio određenim njihovim kvalitetama u odrasloj dobi. Zaključak je kako je život djece u obitelji s majkom i ocem nešto što je prirodno i što doprinosi zdravijem rastu i razvoju djece pogotovo u psihološkom smislu.

Iako se ne protive uvođenju zdravstvenog odgoja, i neke građanske udruge su pozvale da se program ukine zbog neprihvatljivog učenja o spolnosti koje vrijeđa osjećaje vjernika. Posebno se pozivaju na ustavno pravo roditelja da sami odlučuju o odgoju svoje djece. Što Vi na to kažete?
Točno, temeljni problem oko uvođenja zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole je taj što se on želi nametnuti te nije ostavljena mogućnost roditeljima i djeci da sami biraju žele li pohađati taj dio nastave budući je on neobvezni dio nastave. Resorno ministarstvo nije spremno i otvoreno za dijalog i komunikaciju s roditeljima i građanskim udrugama što je jako loše, a posebno iz razloga što je dio odgoja koji se odnosi na učenje o spolnosti u suprotnosti s kršćanskim vrijednostima i načinom života koji prakticira većina obitelji u našoj domovini. Budući da se u ovom slučaju radi u odgoju djece tu je najvažnija uloga roditelja i oni su ti koji odlučuju kako odgajati svoju djecu, a škola im treba u tome pomoći kako bi uspjeh bio bolji. Smatram da je u vezi zdravstvenog odgoja i ovog spornog dijela učenja o spolnosti najveća odgovornost na roditeljima te u skladu s time oni imaju pravo odgajati svoju djecu na temelju svojih uvjerenja i načina života pogotovo ako se radi o vjernicima. Mnogi su pravni akti koji su na strani roditelja počevši od članka 63. Ustava RH, preko članka 18. Konvencije o pravima djeteta i članka 26. Opće deklaracije o pravima čovjeka do članka 93. Obiteljskog zakona RH. Bitno je napomenuti kako su predstavnici Katoličke crkve u Hrvata, Pravoslavne crkve i Islamske zajednice u Hrvatskoj jedinstvenog stajališta kada je u pitanju uvođenje spornog dijela učenja o spolnosti u osnovne i srednje škole te uloge roditelja u vezi istoga.

Koja je uloga vjernika u društvu?

Vjernici moraju živjeti što je više moguće u skladu s moralnim vrijednostima i naukom vjere svakodnevni život, a uz to smatram kako moraju pokazati da su odgovorni građani i da razumiju trenutno stanje društva u kojem živimo te da su se spremni angažirati kako bismo zajedno izgradili zdraviju i sretniju budućnost naše države i društva. Vjernik ne smije biti samo promatrač loših zbivanja u društvu i državi već se mora u skladu sa svojim mogućnostima angažirati i sudjelovati u izgradnji boljega društva i države pritom vodeći računa da u temelju svega budu moralne vrijednosti i nauk vjere. Iz tog razloga je važno da se vjernici kao odgovorni i osvješćeni građani društveno angažiraju i što je moguće više rade na zajedništvu kako bi se njihov glas u javnosti čuo i kako bi sudjelovali u kreiranju zdravije i bolje budućnosti. Od vjernika se očekuje da uz odgovorno obiteljsko življenje ponesu teret stanja u društvu i državi te u zajedništvu s drugima usmjere zbivanja u jednom boljem i pozitivnijem smjeru kako bismo naše društvo i državu izveli iz moralne, socijalne i ekonomske krize. Jednostavno vjernici moraju biti „Svjetlo svijeta i sol zemlje“.

Da biste komentirali, prijavite se.