Željko Tanjić: Omogućiti kvalitetno studiranje mladima na HKS-u

Ustabiliti postojeće studije povijesti, sociologije i psihologije na Hrvatskome katoličkom sveučilištu te produbiti kvalitetu i poboljšati organizacijsku razinu rada, želja je rektora HKS-a dr. Željka Tanjića. Kako je ustrojen HKS i što sve nudi studiranje na tom Sveučilištu, doznajte u razgovoru s rektorom Željkom Tanjićem.
Autor: Marija Pandžić petak, 05. listopada 2012. u 00:00

Ustabiliti postojeće studije povijesti, sociologije i psihologije na Hrvatskome katoličkom sveučilištu te produbiti kvalitetu i poboljšati organizacijsku razinu rada, želja je rektora HKS-a dr. Željka Tanjića. Naime, ovih je dana počela treća akademska godina Hrvatskoga katoličkog sveučilišta s tri studija. Velika je to promjena u odnosu prve dvije godine postojanja ovoga Sveučilišta kada je postojao samo studij povijesti.

Kako je ustrojen HKS i što sve nudi studiranje na tom Sveučilištu, doznajte u razgovoru s rektorom Željkom Tanjićem. 

Kako biste ocijenili organizaciju studija na Hrvatskome katoličkom sveučilištu?

Hrvatsko katoličko sveučilište zamišljeno je kao integrirano Sveučilište. Pod tim podrazumijevamo da su studiji međusobno povezani, ali da svaki studij, za koje se studenti pripremaju - povijest, psihologija, sociologija, budu što bolje ustrojeni.  Ali s druge strane da jedni drugima budu od međusobne pomoći u jednoj interdisciplinarnosti tih studija.

To je i u skladu s naputcima koji dolaze od Ministarstva, ali na kraju krajeva to je jedna specifičnost i nasljedovanje europske tradicije da postoji sveučilište koje nije preveliko a niti preglomazno, a koje je ujedno i pregledno te omogućuje dobru interakciju između studenata i profesora što omogućuje osobni rast i produbljuje znanje.

Što se tiče organizacije, na samim smo počecima, i učimo se. Moram naglasiti da prvi studenti nisu eksperiment, jer nudimo dobre programe, vrsne predavače i profesore te tim studijima dajemo originalnost u pristupu. No, svi se učimo u organizacijskom radu djelovanja. Svaki dan učimo puno dobroga, a s druge strane učimo što propuštamo te radimo na što boljem usklađivanju i unapređivanju rada. Uz nastavni rad, radimo na produbljivanju na znanstvenom radu, razmjeni profesora i studenata. Želimo da naše djelovanje bude prepoznato u društvenoj i crkvenoj javnosti.

Koji se profil studenata upisuje na HKS?

Nismo napravili detaljnu analizu naših studenata, ali većina studenata čine pripadnice ženskog spola. Na HKS-u upisuje se mnogo onih koji su završili gimnazije, ali ima i onih koji su završili druge škole. Oni su naravno zadovoljili kriterije koji su se tražili pri upisu. Velik broj studenata dolazi iz raznih krajeva Hrvatske pa nam je drago da je profil raznolik.

Moram istaknuti da su naši studenti mladi i motivirani. Mnogima je naše Sveučilište uistinu bio prvi izbor te ima mnogo upita za prijelaz na naše studijske grupe. 

Koje su novosti na HKS-u što se tiču ove akademske godine?

Prošle godine bilo je osamdesetak studenata na studiju povijesti, a ove godine se zbog studija psihologije i sociologije taj broj naglo povećao pa imamo dvjesto studenata. Malo smo i skromno Sveučilište, ali za nas je to veliko povećanje iz jedne akademske godine u drugu. To stavlja pred nas puno obveza te izazova  - organizacijskih, duhovnih i intelektualnih. To je najveća novost.

Posložili smo dobar tim ljudi koji će prihvatiti naše studente i koji će s njima predano raditi. Jako nam je važna kvaliteta. Želja nam je da studiji budu kvalitetniji te ćemo stalno raditi na poboljšavanju. Tijekom ove tri godine zaposlili smo velik broj zaposlenika. Danas je više od 40 zaposlenika na HKS-u, a veći dio otpada upravo na znanstveno – nastavnička i suradnička zvanja.

Koji su neki mogući planovi razvoja HKS-a?

Kao rektoru, u ovom trenutku cilj nam je ustabiliti ova tri studija – povijesti, psihologije i sociologije te produbiti kvalitetu i poboljšati organizacijsku razinu rada. Stavljat ćemo naglasak na znanstvene projektie, istraživanja, simpozije i stručna usavršavanja. Važna nam je i međunarodna razmjena i pitanje stipendija. Istovremeno radimo i na razvoju novih studija i programa, ali još nije vrijeme za govor o tome u javnosti. Broj studenata će se svakako  povećavati. Planova ima puno, ali najvažnije nam je učvršćenje ova tri studija.

Da biste komentirali, prijavite se.