Sasvim je jasno kad započinje život

Ono o čemu cijelo društvo raspravlja je do kojeg tjedna će dopustiti legalno ubijanje novog, nerođenog čovjeka, do kojeg tjedna će biti Poncije Pilati, a doktori i žena Herodi.
Autor: Branka Martinović Photo: PIXSELL petak, 12. travnja 2019. u 11:48

Novi zakon o pobačaju u najavama za novi Zakon o pobačaju, novinari iznose kako će financijski trošak pobačaja i dalje snositi žena koja želi pobaciti. Kao razlog za to, članovi stručnog povjerenstva su naveli argument 'nije riječ o liječenju'.

O čemu je onda riječ? Očito svi znaju o čemu je riječ i nema se potrebe praviti kao da to nije tako.

Svi znaju što je pobačaj. Ono o čemu cijelo društvo raspravlja je koja je najkasnija faza razvoja čovjeka u kojoj će se dopustiti legalno ubojstvo tog nerođenog čovjeka. Zato bi jedino korektno od strane doktora koji rade pobačaj i ljudi koji ga podržavaju bilo reći da je pobačaj ubojstvo novog ljudskog bića, ali mi podržavamo pravo žene, doktora i ostalih sudionika na to ubojstvo.

Čovjek je duša, duh i tijelo.

Kad doktor, žena i ženina okolina rade pobačaj, oni ne ubijaju samo tijelo u određenoj razvojnoj fazi, nego i dušu. Duša je besmrtna, ali je pobačaj napad i na dušu. Duša nakon tjelesne smrti nastavlja život u vječnom paklu ili vječnom raju, a ona je ono što je od samog začeća udahnuto u to novo ljudsko biće. Duša se ne stječe prolaskom kroz porođajni kanal niti je rezultat vođenja ljubavi muškarca i žene, nego se stječe samim začećem, Božjim 'neka bude'. Zato muškarac i žena imaju udio u nastanku novog čovjeka, ali oni ne mogu stvoriti čovjekovu dušu.

Iz tog razloga postoje dijelovi čovjeka kojima može pomoći obiteljski liječnik, internist ili oftalmolog; dijelove čovjeka kojima može pomoći psihijatar te dijelove čovjeka kojima može pomoći jedino vraćanje Bogu – egzistencijalni smisao i svrha života. U tom dijelu se najočitije vidi kako smo nastali isključivo zato što nas je Bog htio jer da nas nije htio, ne bi nas ni stvorio u majčinom krilu. On je Gospodar života i smrti. Doktori mogu koristiti svoje talente i činiti dobro uz Njegovu pomoć.

Ne znam što za doktora predstavlja razliku između dvije trudnice koje su u istom tjednu trudnoće. Jednu porodi nakon devet mjeseci, drugoj napravi pobačaj. Ako se ne radi o ljudskom biću, što je to što je porodio nakon devet mjeseci i što je to što je ubio nakon dvanaestog tjedna? Je li to što je raskidao bila klupa koja nije prošla kroz porođajni kanal s obzirom da se radi tek o dvanaestom tjednu, nije popila plodnu vodu pa nije postala čovjekom? Ili je klupa to što je porodio nakon devet mjeseci? Te dvije klupe imaju isti način i proces nastanka pa se u oba slučaja mora raditi o klupi. Ako se ne radi o klupi u oba slučaja, kako se klupa mogla pretvoriti u ljudsko biće u prvom slučaju, a nije se pretvorila u ljudsko biće u drugom slučaju?

Što je to što nosi devet mjeseci kći Hillary Clinton koja je pro choice i Meghan de Sussex koja je pro choice, a što je to što nosi devet mjeseci neka nepoznata žena u Francuskoj? Čemu se raduje Britanska Monarhija ako Meghan de Sussex nosi klupu? Zašto žene plaču nakon doživljenog spontanog pobačaja? Zašto i pro choice žena plače nakon doživljenog spontanog pobačaja pa ga u svojoj knjizi spominje kao najbolnijim iskustvom? Zašto žene dožive psihički slom i obole od depresije kad naprave pobačaj? Zašto žive s psihičkim i duhovnim, a često i tjelesnim posljedicama cijeli život ako se radi o amebi i klupi koju su nosile u maternici?

Svi pro choice ljudi su već rođeni i svi su pro choice za 'ljude niže vrste' jer obični ljudi ne bi smjeli imati djecu s obzirom da to pravo pridržavaju samo sebi kao odabranoj eliti. Zato se pobačaj morao umotati u celofan prava žena, dok samu njegovu srž čini ista eugenika koja je pobila tolike milijune u koncentracijskim logorima i eksperimentalnim laboratorijima. Dovoljno je pogledati popis financijaša kampanja za pobačaj.

Nijedan čovjek nema dvije DNA. Dijete ime svoj vlastiti DNA od začeća.

I za kraj još jednom – da, ono o čemu cijelo društvo raspravlja je do kojeg tjedna će dopustiti legalno ubijanje novog, nerođenog čovjeka, do kojeg tjedna će biti Poncije Pilati, a doktori i žena Herodi. Ništa drugo.

Sasvim je jasno kad započinje život. Sasvim je jasno kako od žene i muškarca nastaje nova osoba, kao što je jasno i da klupa ne može postati čovjekom. Dva ljudska bića ne mogu začeti klupu niti se majmun iz zoološkog vrta može pretvoriti u čovjeka.

 

Da biste komentirali, prijavite se.