Josip Šimunović

svećenik Zagrebačke nadbiskupije, izvanredni profesor na Katedri pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pastoralni suradnik u župi Pohoda BDM na Dolcu u Zagrebu, pisac i radijski voditelj
Autor: Tanja Baran/Laudato Photo: Privat ponedjeljak, 17. veljače 2014. u 13:38

ŠIMUNOVIĆ, Josip, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, izvanredni profesor na Katedri pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pastoralni suradnik u župi Pohoda BDM na Dolcu u Zagrebu, pisac i radijski voditelj (Zagreb, 17. travnja 1971.)

Odrastanje. Josipovi roditelji Josip i Ana, djevojački Koren, vjenčali su se u srpnju 1970. godine u župi Pohoda BDM na Dolcu u Zagrebu. Osim Josipa imaju još troje djece: Bernardu, Ivana i Danijela. Ivan i Danijel su oženjeni, Danijel ima jedno dijete. Josipova majka Ana iznenada je umrla u svibnju 2013. godine, prve subotu u svibnju dok je predmolila prvu deseticu krunice pred Gospinim oltarom u zagrebačkoj župi sv. Blaža.

Iz vjerskoga života. Josipovi roditelji kao praktični su vjernici svoju vjeru usadili u svoju djecu. Ivan i Danijel aktivni su i danas u svojim župnim zajednicama. Ivan je zajedno sa suprugom Ines u zagrebačkoj župi sv. Blaža, a Danijel sa svojom suprugom Višnjom u župi Josipa radnika u Gajnicama. Josip je odmalena bio aktivan kao ministrant u župi sv. Blaža,  premda je cijela obitelj teritorijalno pripadala župi sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci. Zbog blizine roditelji Šimunović svoju su djecu uključili u život župe sv. Blaža. Josip je radosno ministrirao u toj župi te se uključio u svakodnevni župni pastoralno-katehetski život. Rado se sjeća svojih katehistica s. Cosolate Rajković i s. Marijane Đukić, redovnica Družbe sestara Naše Gospe, te mons. Danijela Labaša, kao i župnih vikara i đakona koji su mu prenijeli bogatstvo života u vjeri i svjedočanstvo ljepote duhovnoga poziva. Odlučio je nakon završene osmogodišnje škole upisati Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika na zagrebačkoj Šalati, kako bi se pripravio za svećeništvo.

Obrazovanje i svećeništvo. Osnovnu školu pohađao je u Zagrebu. Nakon završenog osmog razreda upisao je Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika na Šalati. Zatim je odslužio vojni rok u Pirotu pa je primljen na Bogosloviju kao kandidat za Zagrebačku nadbiskupiju. Iste godine upisao je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 13. srpnja 1995. diplomirao i dobio naslov diplomiranoga teologa. Nakon svećeničkoga ređenja 29. lipnja 1996. godine, u akademskoj godini 1996./97., upisao je poslijediplomski studij religijske pedagogije i katehetike na Katoličkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Tamo je 1. lipnja 1999. godine - poslije obranjene doktorske dizertacije „Der Religionsunterricht an den Schulen in Kroatien. Seine Entwicklung seit 1989“ koja je napisana pod vodstvom prof. dr. Wolfganga Langera, profesora religiozne pedagogije i katehetike i prof. dr. Paula Michaela Zulehnera, profesora pastoralne teologije te položenog zadnjeg ispita (Rigorosuma) iz religiozne pedagogije i katehetike te pastoralne teologije - postigao akademski stupanj doktora teologije.

Po povratku iz Beča godinu je dana bio privremeni župni vikar u župi sv. Leopolda Bogdana Mandića u zagrebačkom naselju Voltino - Ljubljanica i godinu dana tajnik zagrebačkoga nadbiskupa mons. Josipa Bozanića. Od jeseni 2001. godine pastoralni je suradnik u župi Pohoda BDM na Dolcu i katedralni ceremonijar. Katedralni ceremonijar bio je do veljače 2011. godine.

U ljetnom semestru akademske godine 2000./2001. kao honorarni nastavnik započeo je predavati kolegij Proseminar s katehetskom temom Vjeroučitelj danas na prvoj godini Katehetskog instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2001./2002. zaposlen je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu na kojem predaje kolegije: Fundamentalni pastoral, Pastoral sakramenata, Oblici župnog pastorala (izborni kolegij), seminar, proseminar te kolegije na poslijediplomskom studiju.

U akademskim godinama 2001./2002. i 2002./2003., bio je koordinator u ime Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije na Teološko-katehetskom doškolovanju odgojiteljica u vjeri u predškolskim ustanovama te predavač.

Aktivno sudjeluje na katehetskim školama, seminarima i raznim oblicima permanentnog obrazovanja vjeroučitelja u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, Nacionalnog katehetskog ureda HBK te Ureda za vjeronauk Zagrebačke nadbiskupije.

Drži duhove vježbe za vjeroučitelje. Organizirao je i pripremao regionalna, nadbiskupijska i nacionalna natjecanja učenika iz školskoga vjeronauka – vjeronaučne olimpijade. Bio je predsjednik državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja učenika i učenica osnovnih i srednjih škola – vjeronaučne olimpijade. Nastupa na Prvom programu Hrvatskoga radija, Hrvatskom katoličkom radiju i Radio Mariji gdje jedanput mjesečno vodi i uređuje emisiju „Moj život u vjeri“.

Član je Vijeća za katehizaciju Hrvatske biskupske konferencije, voditelj Povjerenstva NKU HBK za Katehetsku proljetnu školu, član je Povjerenstva za polaganje stručnog ispita vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola, PosT Netzwerk der mittel-und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen, Povjerenstva za recenziranje vjeronaučnih udžbenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Član je Tajništva za pripremu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije te član suradnik Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“. Od 2001. godine stalni je suradnik „Maloga koncila“ u kojem redovito vodi svoje rubrike. Od jeseni 2004. godine član je Povjerenstva za natječaje na Fakultetu, a od jeseni 2008. član Povjerenstva za razredbene ispite te član Knjižničnoga vijeća Katoličkog bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od veljače 2007. godine zamjenik je predstojnika Katehetskog instituta te član Vijeća Instituta. Od jeseni 2009. do 2013. godine bio je predstojnik Katehetskog instituta.

Od jeseni 2001. do ljeta 2006. godine bio je zamjenik predstojnika Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije.    

Napisao je nekoliko knjiga i objavio više znanstvenih i znanstveno-stručnih članaka iz područja pastoralne teologije i religijske pedagogije i katehetike. Najvažnije su mu knjige:  

Školski vjeronauk nakon pada komunizma u Republici Hrvatskoj. Izvadak iz doktorske disertacije (2002.), Darovana sreća (2002.), Sinoda. Govor o Crkvi. Građa za školski vjeronauk i župnu katehezu (2003.), Zajedno (2005.) uz supriprematelje Josipa Jakšića i Ivice Cika, Ta Tvoja riječ života… Meditacije uz evanđelja. Godina C (2006.), Imam (li) vremena za Tebe. Meditacije uz evanđelja za godinu A (2007.), Zarađeno nebo, Meditacije uz evanđelja za godinu B (2008.), Župna zajednica na početku trećega tisućljeća. Pastoralno-teološka razmišljanja o mogućnostima ostvarivanja župnoga pastorala u Republici Hrvatskoj (2009.), Božja remek djela u školi. Pastoral sakramenata i govor o sakramentima u nastavi katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (2014.).

Osobno. Voli čitati. Piše poeziju i meditacije na biblijske tekstove. Rado putuje i otkriva ljepote diljem Hrvatske, Europe i svijeta. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom i sluša glazbu. Posebno ga raduje suradništvo u „Malome koncilu“ u kojem piše i uređuje svoje rubrike. Zahvalan je dobrome Bogu na roditeljima, sestri, braći, šogoricama, nećaku, prijateljima i mnogim dobrim ljudima koji svakoga dana obogaćuju njegov život.