Suzana Peran

Suzana Peran - glavna urednica Informativne katoličke agencije, magistrica znanosti, fakultetska predavačica, teoretičarka i promicateljica katoličkih medija, autorica teoloških meditacija i prevoditeljica
Autor: Tanja Baran petak, 10. veljače 2012. u 00:00

PERAN, Suzana, glavna urednica Informativne katoličke agencije, magistrica znanosti, fakultetska predavačica, teoretičarka i promicateljica katoličkih medija, autorica teoloških meditacija i prevoditeljica (Zagreb, 13. 6. 1967.)

Odrastanje. Suzana je rođena u obitelji pokojnoga Milana Vrhovskog rodom iz župe Pregrada, i Cvite, rođene Žižić u Brštanovu u Dalmatinskoj zagori. Njih su se dvoje upoznali i vjenčali u župi sv. Terezije Avilske u Bjelovaru gdje se rodio Suzanin stariji brat Nedjeljko, kasnije hrvatski branitelj. Obitelj se brzo preselila u Zagreb, u kapucinsku župu sv. Mihaela arkanđela u Dubravi, u blizinu kapelice kasnije posvećene sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću.

Iz vjerskoga života. Upravo je odrastanje u kapucinskoj župi - uz vrlo agilnoga vjeroučitelja fra Krešimira Borkovića koji je isticao da je biti kršćanin velika stvar, slušanje propovijedi fra Tomislava Janka Šagi-Bunića, Zdenka Tenšeka i različitih istaknutih teologa koji su dolazili na tribine u kapelicu - potaknulo Suzanin interes za teološka i crkvena pitanja.

Obrazovanje. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i teologiju na Institutu za teološku kulturu laika KBF-a u Zagrebu. ITKL je upisala na poticaj fra Zdenka Tenšeka. Upravo joj je taj studij odredio kasniji život. Baka joj je usadila ljubav prema katoličkom tisku, uporno donoseći kući sav tisak koji se mogao naći u kapelici. No, rad u katoličkom tisku nije ju privlačio. Željela se baviti vanjskom politikom. Nakon seminarskog rada iz povijesti katoličkoga novinarstva kod dr. Mirka Mataušića na ITKL-u započela je surađivati u Liturgijsko-pastoralnom listiću, zatim u kršćanskoj obiteljskoj reviji „Kana“ gdje je nakon završenoga studija 1991. godine dobila posao novinarke u uredništvu. Interes za vanjsku politiku zadovoljila je na poslijediplomskom studiju iz međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Magistrirala je 2005. godine s temom „Odnos Katoličke crkve i Europske unije“. Dovršava doktorski rad s temom „Slika obitelji u hrvatskim medijima – mediji i katolički nauk o obitelji“ na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Posao. S dr. Mirkom Mataušićem i Borisom Peterlinom sudjelovala je u pokretanju Kršćanske informativne službe (KIS) tijekom rata u Hrvatskoj, a godine 1993., nakon ustanovljenja Informativne katoličke agencije - Zagreb, postala je članicom uredništva te ubrzo zamjenicom glavnoga urednika. Od 1. rujna 2006. glavna je urednica IKA-e. Od godine 1997. do 2000. bila je urednica Informativnog programa Hrvatskoga katoličkog radija. Surađivala je i još uvijek surađuje s različitim katoličkim novinama i svjetovnim glasilima u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Još u studentskim danima uključila se u rad Hrvatskoga društva katoličkih novinara te je od 1989. do 1999. bila tajnicom, a od 1999. do 2006. godine predsjednicom HDKN-a. Aktivno je sudjelovala i u radu Međunarodne udruge katoličkog tiska UCIP, gdje je od 1992. do 2010. bila članicom Upravnoga vijeća, a od 2001. do 2005. potpredsjednica Svjetske udruge katoličkih novinskih agencija - FIAC sa sjedištem u Ženevi. Bila je organizatorica i voditeljica Međunarodnoga ljetnog sveučilišta UCIP-a u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji i Jugoslaviji 2002. te  organizatorica i sudionica međunarodnoga znanstvenog kolokvija u povodu 20. obljetnice Hrvatskoga društva katoličkih novinara u Zagrebu 2010. Sudjelovala je na više svjetskih i europskih kongresa katoličkih novinara, a 1992. dobila je nagradu UCIP-a na kongresu u Sao Paolu za izvrsnost u medijskom djelovanju. Od godine 1997. predavačica je na studiju komunikologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te od 2007. na Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ u Zagrebu. Zajedno s fra Mirkom Matušićem objavila je četiri zbirke meditacija i molitava za nedjeljna i blagdanska čitanja, prevela je dvije uspješnice slovenskoga svećenika Bože Rustje. Bavi se znanstvenim radom, sudjeluje kao predavačica na različitim skupovima te je objavila više radova s područja odnosa Crkve i medija.

Obitelj. Udana je za Antu Perana, Trogiranina, diplomiranoga teologa koji radi u Informativnom programu Hrvatskoga katoličkog radija, a vodio je i uređivao emisiju „Biblija“ na Hrvatskoj televiziji. Autor je i dvije pjesme na Uskrs festu. Glazbeni talent od njega je naslijedila kći Monika, rođena 2004. godine, koja od pete godine pjeva u župnome zboru, dok je sin Toni Leopold, rođen 2008., od tate naslijedio ljubav prema avionima i aviomodelarstvu.

Osobno. Obitelj i djeca prioritet su joj u aktivnostima, ali nastoji naći vremena za dobru knjigu (posebno su joj dragi kvalitetni radovi s područja struke: medija i teologije), film, izlete u prirodu (najviše voli zagorske brege). Zajedno s obitelji uključena je u aktivnosti kapucinske župe sv. Leopolda Bogdana Mandića u kojoj žive, ne više u onolikoj mjeri koliko je bila aktivna dok nije imala obitelj, ali nastoji podupirati dobre inicijative u župi i medijski ih pratiti.