Marijana Petir na Međunarodni dan ljudskih prava pozvala na zaštitu života

Na Međunarodni dan ljudskih prava, danas 10. prosinca, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir (HSS-EPP) uputila je amandmane na Izvješće o jednakosti žena i muškaraca u 2013. godini zastupnika Marca Tarabelle (S&D).
Autor: Ured Marijane Petir Photo: heritageaction.com srijeda, 10. prosinca 2014. u 14:07

Amandmanima je zatražila brisanje izravne promocije pobačaja u okviru, kako izvješće navodi, seksualnih i reproduktivnih prava žena. Zastupnica Petir podsjeća da je reproduktivno zdravlje žena u nadležnosti zemalja članica, a ne u nadležnosti Europske unije, te upozorava da ovakav pristup izvješću ima za cilj ući u njihovu nadležnost.
 
Također, Petir sa žaljenjem primjećuje da se izvješće u ovom dijelu izravno referira samo na neka pojedinačna prava, ali ne i na zaštitu i unaprjeđenje zdravlja žena i muškaraca, te smatra potpuno neprimjerenim promovirati pobačaj kao sredstvo ostvarenja jednakosti žena i muškaraca. Istaknula je da se u izvješću ne podupire u dovoljnoj mjeri muškarce i žene koji odluče zasnovati obitelj i imati djecu, niti se upozorava na problem neplaćenog rada kod kuće; izvješće ne vodi računa o ženama koje žive u ruralnim područjima i kojima su otežani uvjeti života i rada, ali se u više segmenata bavi onim što uopće nije nadležnosti EU kao što je pitanje seksualnih i reproduktivnih prava.

Marijana Petir je istaknula da je pravo na život osnovno ljudsko pravo koje je danas diljem svijeta dovedeno u pitanje te je na Međunarodni dan ljudskih prava još jednom pozvala na njegovu zaštitu.