Katekumenat – uvođenje odraslih u kršćanstvo

Katekumenat je u svojoj povijesti bio izvorni i istinski put koji je vodio nekrštene odrasle osobe do vjere u Isusa Krista, do kršćanstva.
Autor: zupa-svetog-mihajla-dubrovnik.com/hrsvijet.net/Laudato/M.P. Photo: elpais.com ponedjeljak, 09. ožujka 2015. u 14:27

Govoreći danas o katekumenatu, dokumenti Crkve nas podsjećaju da se on „ne sastoji samo od pukog izlaganja dogmi i zapovijedi, nego je razdoblje inicijacije i dovoljno duga priprava za sav kršćanski život kojim se učenici združuju sa svojim Učiteljem Kristom“. Iako pred očima najprije imamo djecu, mlade i odrasle vjernike, ipak katekumenat valja, u njegovoj strukturi, razumjeti kao inspiraciju sveukupnoga katehetskog djelovanja.

Katekumenat je dulje vremensko razdoblje u kojem se pripravnici obogaćuju pastirskim odgojem i vježbaju prikladnom stegom, te se time privodi zrelosti ono duševno raspoloženje što je očitovano željom za krštenje. Tu je prikladna kateheza, prilagođena liturgijskoj godini i hranjena službom riječi. Njome pripravnici stječu znanje o dogmama i zapovijedima u ulaze u dublju spoznaju otajstva spasenja. Tu je i vježbanje kršćanskog života uz kumove i čitavu zajednicu vjernika.

Privikavaju se Bogu lakše moliti, vjeru svjedočiti, u svemu Krista iščekivati, u svojim poslovima slijediti višnje nadahnuće te u ljubavi prema bližnjemu ići sve do samozataje. Tako poučeni, pripravnici polaze na duhovni put, gdje, povezani već po vjeri s otajstvom smrti i uskrsnuća, prelaze iz staroga čovjeka u novoga čovjeka savršena u Kristu. Taj prijelaz, sve veća promjena mišljenja i vladanja, pokazuje se i u društvenim posljedicama. Nerijetko su u znak protivljenja svom 'starom' društvu, doživljavaju kidanja i rastanci, ali i veliku radost Božje blizine.

Voditelj katekumenata u župnoj zajednici je u načelu župnik ili župni vikar. U katehezi katekumena mogu mu pomoći vjeroučitelji koji imaju biskupov mandat za poučavanje vjeronauka, a u praćenju katekumena na putu osobnog obraćenja i ulaženja u iskustvo kršćanske molitve i života katekumenima osobnim svjedočanstvom i potporom pomoć pružaju i drugi članovi zajednice, osobito njihovi kumovi i župni suradnici.

Velika Subota je povlašteni trenutak krštenja svih, a napose odraslih. To je, naime, noć vazmenog bdijenja, otajstveno slavlje Isusovog uskrsnuća. Isus ustaje iz smrti. Vrata Kraljevstva Božjeg Isus nam je otvorio svojim uskrsnućem pobijedivši sramotu i strahotu smrti.

Netko je zgodno rekao: „Besmrtni je smrću smrt usmrtio“. Tako i krštenje katekumena vodom označuje ukop katekumena u smrt Krista, odakle on ustaje, po uskrsnuću s Njime, kao novo stvorenje.

Molimo u ovoj korizmi za naše katekumene, njihovu pripravu za krštenje i veselimo se jer će se još duša priključiti radosnom navještaju živog Krista Spasitelja!