Ateist i agnostik o temeljnom poslanju Crkve

Oni koji misle da redovnici ili svećenici moraju lebdjeti po svojim samostanima ili kućama govore o temeljnom poslanju Crkve te time pokazuju da ne znaju da je temeljno poslanje Crkve zajedništvo budući da Crkva jest zajednica.
Autor: fra Mate Bašić Photo: Elvir Tabaković subota, 11. travnja 2015. u 12:17

Čini se kao da mnogi ateisti, agnostici, krivovjerci ili tko zna čiji idolopoklonici bolje znaju što je temeljno poslanje Crkve – ekleziologiju, od katolika ili još bolje katoličkih teologa. Jednostavno teško je za povjerovati da se netko tko sebe proziva ateistom ili agnostikom ili pak katolikom samo na papiru usudi govoriti što je temeljno poslanje Crkve kad takva osoba svojim govorancijama dokazuje da ona to ne zna i takvim govorima skače sama sebi u usta potvrđujući svoje neznanje i neshvaćanje Crkve, a još više poslanjâ Crkve. To je jednako kao da ja koji o nogometu vrlo malo znam krenem pametovati koje je poslanje jednog izbornika ili igrača na određenoj poziciji. Takvim govorom u ovom stručnom i egzaktnom svijetu pokazujem svoju nestručnost i neznanstvenost koja na kraju kod takvih ljudi može upućivati na sindrom malograđanina koji sve zna, koji se razumije u sva područja od uzgoja pilića pa do nuklearne fizike, pa tako znade koje je temeljno poslanje Crkve, iako je sam daleko od te Crkve.

Sigurno da u Crkvi ima stvari ljudske prirode koje su kao i sam čovjek nekada kvarne, raspadljive i ograničene. Štoviše, u toj se Crkvi može naći i grijeha, ali nije grešna Crkva već je Crkva sačinjena od grešnika. Zacijelo shvaćajući takvu prirodu Crkve razumni čovjek će zaključiti da svetost Crkve ne ovisi toliko o članovima Crkve već o Onome koji Crkvu i po takvim grešnim članovima posvećuje. Krist je na Petru sagradio Crkvu, a Petar nije bio bezgrešan. Krist je zajednicu apostola učinio Crkvom, a ta zajednica nije bila bezgrešna. Sve u svemu, Crkva je ipak kao ona na grešnicima utemeljena po sebi sveta i to vazda sveta jer posvećuje ju Bog po Duhu Svetom i žrtvi Sina koja se svakodnevno i u svakoj sekundi obnavlja u Crkvi po čitavom svijetu.

Ali uzalud jer oni koji misle da redovnici ili svećenici moraju lebdjeti po svojim samostanima ili kućama govore o temeljnom poslanju Crkve te time pokazuju da ne znaju da je temeljno poslanje Crkve zajedništvo budući da Crkva jest zajednica. Temeljno poslanje Crkve, prema tome nije samo, kao što danas mnogi misle, briga za socijalno ugrožene, jer je to ustavno poslanje većine država, već je temeljno poslanje Crkve sažeto u nekoliko riječi Isusa Krista koji jasno daje naloge učenicima i govori što je temeljno poslanje Crkve kada kaže: „Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!“ (Mt 10, 8) „Propovijedajte na krovovima.“ (Mt 10, 27b) „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!“ (Mt 28, 19-20) „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.“ (Mk 16, 15) „Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40)   Temeljno je dakle poslanje Crkve propovijedanje Radosne vijesti svemu stvorenju, a to je da Krist uskrsnu kako reče. Aleluja!