Ljubav prema živoj Crkvi u dječjim likovnim radovima

„Na likovnoj radionici 'Volim Crkvu' djeca su u svojim likovnim radovima prenosila svoju ljubav prema Crkvi“, rekao Matko Antolčić.
petak, 17. svibnja 2013. u 00:00