Odgovara:

fra Tomislav Glavnik

ponedjeljak, 14. prosinca 2015.

Kuran-grijeh ili ne

„Je li grijeh i koliki (veliki, mali ili nikakav) da kao katolik

čitam Kuran u informativne svrhe? Razlog čitanja je što me zanima kako

oni gledaju na nas kršćane i na čemu se općenito zasniva njihovo

vjerovanje. Hvala na odgovoru.“ M.R.

Foto: hdwallnpics.com

Poštovani,

čitanje Kurana nije nikakav grijeh.