Odgovara:

fra Tomislav Glavnik

četvrtak, 10. siječnja 2013.

zadovoljstvo

Poštovani,

često me prozivaju da sam nezadovoljna, a načelno bih trebala biti zadovoljna... Ali jednostavno osjećam da treba postojati nešto drugo, nešto više, osim posla i obveza... Jesam vjernica i jesam načelno zadovoljna, ali dubinski sam nezadovoljna... I da sam u braku, možda bih se tako osjećala, ali trenutno nema opcija niti za brak, a za samostanski život nema nade... Zahvaljujem,

Poštovana,

prije dvadesetak godina sam gledao Smogovce - seriju za djecu, koja je u svojoj špici imala najavu, koja je otprilike glasila: "Oni su veliki, ali su mali, ali nisu toliko veliki da ne bi bili mali."

Kad slušam vaše pitanje, onda mogu reći slično: da vi očito niste do kraja nezadovoljni, jer ste načelno zadovoljni i zadovoljni ste, ali niste do kraja nezadovoljni.

Možda je prava riječ za vas da ste živo ljudsko biće, koje u konkretnom životnom trenutku proživljava razne faze. Iz vašeg pitanja izvlačim zaključak da biste vi po svim parametrima trebali biti zadovoljni (možda radite, situirani ste, skrasili ste se), ali vas sve to pobija i niste do kraja sretni. Predlažete radikalne rezove: brak ili samostan. Za brak velite da niste, jer biste bili nezadovoljni, a za samostan nema nade. Za sve što čovjek čini u životu potrebna je ljubav, ne toliko želja, već baš ljubav. Voljeti nekoga ili nešto rezultira darivanjem i predanjem za nekoga ili nešto. Ljubav će dakle biti odrednica, koja će vas u konačnici i učiniti sretnom.

Činite ono što vas čini sretnom i počnite činiti ono što će i druge činiti sretnima. Zadovoljstvo će se vratiti u život i svaka pomisao na zadovoljstvo ili nezadovoljstvo bit će suvišna. Bit ćete ono što jeste i vaši prijatelji i okolina bit će "zadovoljniji" s vama. No, ipak je bitnije da li je Bog zadovoljan s nama. Ako smo njemu ugodili, ugodili smo svima.